Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Πατριάρχες

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

...

|

5

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Άνθιμος Γ΄ Κωνσταντινουπόλεως

Άνθιμος  Γ΄ Κωνσταντινουπόλεως (14/10/2005 v.1) Anthimos III of Constantinople (20/1/2006 v.1)

Ιερωμένος που ξεκίνησε από διάκονος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στη συνέχεια χρημάτισε μητροπολίτης Σμύρνης και τελικά έφθασε στο αξίωμα του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Ως μητροπολίτης Σμύρνης φρόντισε για την ανακαίνιση πολλών ναών και την εκπαίδευση της ελληνορθόδοξης κοινότητας, ενώ ως Οικουμενικός Πατριάρχης υπηρέτησε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, αφού βρισκόταν σε εξέλιξη η Ελληνική Επανάσταση.

περισσότερα...

 

Άνθιμος Δ΄ Κωνσταντινουπόλεως

Άνθιμος Δ΄ Κωνσταντινουπόλεως - προς ανάθεση Anthimos IV of Constantinople - προς ανάθεση

 

Άνθιμος Ε΄ Κωνσταντινουπόλεως

Άνθιμος Ε΄ Κωνσταντινουπόλεως - προς ανάθεση Anthimos V of Constantinople - προς ανάθεση

 

Άνθιμος ΣΤ΄ Κωνσταντινουπόλεως

Άνθιμος ΣΤ΄ Κωνσταντινουπόλεως - προς ανάθεση Anthimos VI of Constantinople - προς ανάθεση

 

Βενέδικτος Α΄ Ιεροσολύμων

Βενέδικτος Α΄ Ιεροσολύμων - προς ανάθεση Benediktos I of Jerusalem - προς ανάθεση

 

Γαβριήλ Β΄ Κωνσταντινουπόλεως

Γαβριήλ Β΄ Κωνσταντινουπόλεως (14/10/2005 v.1) Gabriel II of Constantinople (25/1/2006 v.1)

Ιεράρχης που έχει ανακηρυχθεί ιερομάρτυρας, αφού ως μητροπολίτης Προύσης παραδίδεται πως εκτελέστηκε από τις οθωμανικές αρχές με την αιτιολογία ότι είχε βαφτίσει χριστιανό κάποιον μουσουλμάνο. Διατέλεσε Οικουμενικός Πατριάρχης για μικρό διάστημα κατά το 1657.

περισσότερα...

 

Γαβριήλ Γ΄ Κωνσταντινουπόλεως

Γαβριήλ Γ΄ Κωνσταντινουπόλεως (14/10/2005 v.1) Gabriel III of Constantinople (25/1/2006 v.1)

Γεννήθηκε στο α' μισό ή στα μέσα του 17ου αιώνα. Ο πρώτος Οικουμενικός Πατριάρχης που προερχόταν από τη Σμύρνη. Μητροπολίτης Χαλκηδόνος αρχικά, ανέβηκε στον πατριαρχικό θρόνο το 1702 και παρέμεινε μέχρι το θάνατό του, το 1707. Η πατριαρχία του υπήρξε περίοδος ηρεμίας και ειρήνευσης για το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

περισσότερα...

 

Γαβριήλ Δ΄ Κωνσταντινουπόλεως

Γαβριήλ Δ΄ Κωνσταντινουπόλεως - προς ανάθεση Gabriel IV of Constantinople - προς ανάθεση

 

Γεράσιμος Γ΄ Κωνσταντινουπόλεως

Γεράσιμος Γ΄ Κωνσταντινουπόλεως - προς ανάθεση Gerasimos III of Constantinople - προς ανάθεση

 

Γερμανός Ε΄ Κωνσταντινουπόλεως

Γερμανός Ε΄ Κωνσταντινουπόλεως - προς ανάθεση Germanos V of Constantinople - προς ανάθεση