Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Έμποροι - τραπεζίτες

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Βεϊνόγλου Γεώργιος

Βεϊνόγλου Γεώργιος (14/10/2005 v.1) Veinoglou Georgios (24/1/2006 v.1)

Ο Γεώργιος Βεϊνόγλου υπήρξε εγγονός του Μανωλάκη Μπενλή Ογλού, ιδρυτή της χριστιανικής κοινότητας του Κουσάντασι. Ασχολήθηκε με το εμπόριο υφασμάτων, δραστηριότητα που του απέφερε σημαντική περιουσία. Διατέλεσε δημογέροντας και έφορος του νοσοκομείου και των σχολείων στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

περισσότερα...

 

Διογένης Βασίλειος

Διογένης Βασίλειος (14/10/2005 v.1) Diogenis, Vasileios (26/1/2006 v.1)

Γνωστός έμπορος της Σμύρνης, ο Διογένης ήταν ιδρυτής του μεγαλύτερου καταστήματος ενδυμάτων της πόλης. Υπήρξε προστατευόμενος του γαλλικού προξενείου και αργότερα απέκτησε τη γαλλική υπηκοότητα.

περισσότερα...

 

Θεοφυλάκτου Αδάμ

Θεοφυλάκτου Αδάμ - προς ανάθεση Theophylactou Adam - προς ανάθεση

 

Μπαλτατζής Ευαγγέλης

Μπαλτατζής Ευαγγέλης (14/10/2005 v.1) Baltatzis, Evangelis (6/2/2006 v.1)

Γιος εμπόρου της Μασσαλίας, εισήλθε στους φαναριώτικους κύκλους της Κωνσταντινούπολης και ανέπτυξε σημαντική τραπεζιτική δραστηριότητα εκεί και στην Ελλάδα. Υπήρξε διαδοχικά Αυστριακός και Ιταλός υπήκοος.

περισσότερα...

 

Όμηρος Παύλος

Όμηρος Παύλος (14/10/2005 v.1) Omiros, Pavlos (8/2/2006 v.1)

Γόνος της οικογένειας των Ομήρων, χρηματιστής και διακεκριμένος κάτοικος της Σμύρνης, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη ζωή της ελληνορθόδοξης κοινότητας της πόλης αυτής κατά το 19ο αιώνα.

περισσότερα...