Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Ευεργέτες

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Αποστολίδης Γεώργιος

Αποστολίδης Γεώργιος - προς ανάθεση Apostolides Georgios - προς ανάθεση

 

Ασσερής Χατζηπαναγιώτης

Ασσερής Χατζηπαναγιώτης - προς ανάθεση Asseris, Chatzipanagiotis - προς ανάθεση

 

Ευγενίδης Ευστάθιος

Ευγενίδης Ευστάθιος - προς ανάθεση Evgenidis, Efstathios - προς ανάθεση

 

Λουιζίδη Καλλιόπη

Λουιζίδη Καλλιόπη - προς ανάθεση Louizide, Kalliope - προς ανάθεση

 

Λουιζίδης Χατζηνικόλαος

Λουιζίδης Χατζηνικόλαος - προς ανάθεση Louizides, Chatzinikolaos - προς ανάθεση

 

Μαυρομμάτης Αντώνιος

Μαυρομμάτης Αντώνιος - προς ανάθεση Mavrommates, Antonios - προς ανάθεση

 

Παπαστεφάνου παπά Κωνσταντίνος

Παπαστεφάνου παπά Κωνσταντίνος - προς ανάθεση Papastephanou Papa Konstantinos - προς ανάθεση

 

Πετροκόκκινος Ευστράτιος

Πετροκόκκινος Ευστράτιος (14/10/2005 v.1) Petrokokkinos, Eustratios - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Σημαίνον μέλος της ελληνορθόδοξης κοινότητας του Μπουρνόβα κατά το 19ο αιώνα και ευεργέτης του παρθεναγωγείου της πόλης.

περισσότερα...

 

Πορλόγλου Π.

Πορλόγλου Π. - προς ανάθεση Porloglou P. - προς ανάθεση

 

Σεβαστόπουλος Παντολέων

Σεβαστόπουλος Παντολέων - προς ανάθεση Sebastopoulos, Pantoleos - προς ανάθεση