Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Όσιοι - νεομάρτυρες

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Γεώργιος ο Χιοπολίτης

Γεώργιος ο Χιοπολίτης (14/10/2005 v.1) Georgios Chiopolites - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Νεομάρτυρας από τη Χίο που μαρτύρησε στο Αϊβαλί (Κυδωνίες) το 1807 και αναδείχθηκε σε πολιούχο της πόλης.

περισσότερα...

 

Ιωάννης ο Ρώσσος

Ιωάννης ο Ρώσσος - προς ανάθεση Ioannes the Russian - προς ανάθεση