Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Γενική Αρχιτεκτονική

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

4

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Αιολικός Ρυθμός στη Μ. Ασία

Αιολικός Ρυθμός στη Μ. Ασία - προς ανάθεση Aeolic Order in Asia Minor - προς ανάθεση

 

Αρχιτεκτονικές Παραδόσεις Λελέγων, Κάρων και Φρυγών

Αρχιτεκτονικές Παραδόσεις Λελέγων, Κάρων και Φρυγών - προς ανάθεση Architectural traditions of Lelegians, Carians, Phrygians - προς ανάθεση

 

Αρχιτεκτονική Εποχής Αδριανού στη Μ. Ασία

Αρχιτεκτονική Εποχής Αδριανού στη Μ. Ασία - προς ανάθεση Architecture of Hadrians' Era in Asia Minor - προς ανάθεση

 

Αρχιτεκτονική Οχυρώσεων και Στρατοπέδων στη Μ. Ασία

Αρχιτεκτονική Οχυρώσεων και Στρατοπέδων στη Μ. Ασία - προς ανάθεση Architecture of Fortifications and Military Camps in Asia Minor - προς ανάθεση

 

Βιβλιοθήκες στη Μ. Ασία

Βιβλιοθήκες στη Μ. Ασία (21/10/2005 v.1) Libraries in Asia Minor (15/12/2005 v.1)

Στα Ελληνιστικά χρόνια η ίδρυση βιβλιοθηκών εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας των διαδόχων να αναδείξουν τις πόλεις των βασιλείων τους σε πυρήνες του ελληνικού πολιτισμού. Η σημαντικότερη βιβλιοθήκη των Ελληνιστικών χρόνων στη Μικρά Ασία ήταν η βασιλική βιβλιοθήκη της Περγάμου, που ιδρύθηκε από τον Ευμένη Β΄ (197-158 π.Χ.) και υπήρξε η μεγάλη «αντίζηλος» της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Στα Ρωμαϊκά χρόνια οι βιβλιοθήκες των ανατολικών επαρχιών επηρεάζονται ως προς το σχεδιασμό τους από τα...

περισσότερα...

 

Βουλευτήρια στη Μ. Ασία

Βουλευτήρια στη Μ. Ασία (14/10/2005 v.1) Bouleuteria in Asia Minor (17/2/2006 v.1)

Η παρουσία στη Μικρά Ασία των βουλευτηρίων, σημαντικών οικοδομημάτων της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής, εξετάζεται συνοπτικά δίνοντας έμφαση στη μορφή και στο λειτουργικό τους ρόλο. Τα βουλευτήρια αποτελούσαν τον τόπο συνάθροισης των συλλογικών πολιτικών οργάνων και η αρχιτεκτονική τους αναπτύσσεται και αποκτά μνημειακό χαρακτήρα κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους στη Μικρά Ασία, όπου συναντάμε τα λαμπρότερα παραδείγματα.

περισσότερα...

 

Βυζαντινή Αυτοκρατορία Νικαίας, Αρχιτεκτονική Λασκαριδών

Βυζαντινή Αυτοκρατορία Νικαίας, Αρχιτεκτονική Λασκαριδών - προς ανάθεση Byzantine empire of Nicaea, Architecture of the Laskarides Dynasty - προς ανάθεση

 

Βυζαντινή Ναοδομία στη Μ. Ασία

Βυζαντινή Ναοδομία στη Μ. Ασία - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Byzantine religious architecture in Asia Minor - προς ανάθεση

 

Βωμοί στη Μ. Ασία

Βωμοί στη Μ. Ασία - προς ανάθεση Altars in Asia Minor (Antiquity) - προς ανάθεση

 

Δίκογχοι Ναοί στη Μ. Ασία

Δίκογχοι Ναοί στη  Μ. Ασία - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Double-Apse Churches in Asia Minor - προς ανάθεση