Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Βυζαντινή περίοδος

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

4

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Άγκυρα (Βυζάντιο), Οχυρώσεις

Άγκυρα (Βυζάντιο), Οχυρώσεις - προς ανάθεση Ankyra (Byzantium), Fortifications - προς ανάθεση

 

Αμόριον (Βυζάντιο), Οχυρώσεις

Αμόριον (Βυζάντιο), Οχυρώσεις - προς ανάθεση Amorion (Byzantium), Fortifications - προς ανάθεση

 

Ανεμούριον, Λουτρό ΙΙ 11 Β

Ανεμούριον, Λουτρό ΙΙ 11 Β (14/10/2005 v.1) Anemourion, Bath II 11 B (20/1/2006 v.1)

Το Λουτρό ΙΙ 11Β στο Ανεμούριον διαθέτει τα γενικά γνωρίσματα των υστερορωμαϊκών λουτρών της Κιλικίας και της ανατολικής Παμφυλίας, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάταξη εν σειρά τριών θερμών αιθουσών. Πιθανόν το λουτρό αυτό να ανήκει στο ίδιο οικοδομικό πρόγραμμα με το εφαπτόμενο συγκρότημα των Λουτρών ΙΙΙ 2Β και να ανταποκρίνεται στην ανάγκη να μη λούονται στον ίδιο χώρο γυναίκες και άνδρες. Χρονολογείται, με κάποια αβεβαιότητα, στον 3ο αι. μ.Χ.

περισσότερα...

 

Ανεμούριον, Λουτρό ΙΙ 7 Α

Ανεμούριον, Λουτρό ΙΙ 7 Α (14/10/2005 v.1) Anemourion, Bath II 7 A  (20/1/2006 v.1)

Το Λουτρό ΙΙ 7 Α ανήκει σε έναν τοπικό τύπο λουτρών της Κιλικίας και της ανατολικής Παμφυλίας. Αποτελείται από μία μεγάλη κεντρική αίθουσα που λειτουργούσε, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, ως ψυχρός οίκος (frigidarium). Το συγκρότημα θεωρείται χαρακτηριστική περίπτωση λουτρών της Ύστερης Αρχαιότητας, όπου οι ψυχροί οίκοι έχουν μεγαλύτερες διαστάσεις από τους θερμούς. Χρονολογείται στον ύστερο 3ο ή στο α΄ μισό του 4ου αι. μ.Χ.

περισσότερα...

 

Ανεμούριον, Λουτρό ΙΙΙ 2 Β

Ανεμούριον, Λουτρό ΙΙΙ 2 Β (14/10/2005 v.1) Anemurium, Bath III 2 B (20/1/2006 v.1)

Οι θέρμες ΙΙΙ 2 Β ακολουθούν τα γενικά χαρακτηριστικά των λουτρών της Κιλικίας και της ανατολικής Παμφυλίας. Ανήκουν στον δακτυλιόσχημο τύπο λουτρών. Αποτελούνται από τρεις θερμές αίθουσες κατά σειρά, ενώ στην ανατολική πλευρά τους περιλαμβάνουν και παλαίστρα. Χρονολογούνται στα μέσα του 3ου αι. μ.Χ.

περισσότερα...

 

Αντιόχεια επί Ορόντου (Βυζάντιο), Ανάκτορο

Αντιόχεια επί Ορόντου (Βυζάντιο), Ανάκτορο (14/10/2005 v.1) Antioch on the Orontes (Byzantium), Palace (20/1/2006 v.1)

Το παλάτι της Αντιόχειας βρισκόταν στο νησί του Ορόντη ποταμού στο κέντρο της πόλης. Η ίδρυσή του ανάγεται στην Ελληνιστική περίοδο, ξαναχτίστηκε όμως από την αρχή στα τέλη του 3ου αιώνα. Σήμερα δε σώζεται τίποτα και οι πληροφορίες που διαθέτουμε προέρχονται κυρίως από την περιγραφή του Λιβανίου, από μία ψηφιδωτή παράστασή του, καθώς και από μεταγενέστερες περιγραφές και αναπαραστάσεις. Η συνολική μορφή του δε συνάγεται με βεβαιότητα, διότι οι πληροφορίες που διαθέτουμε μας δίνουν μόνο μια...

περισσότερα...

 

Αντιόχεια επί Ορόντου (Βυζάντιο), Λουτρό C

Αντιόχεια επί Ορόντου (Βυζάντιο), Λουτρό C (14/10/2005 v.1) Antioch on the Orontes (Byzantium), Bath C (20/1/2006 v.1)

Οι θέρμες της Αντιόχειας επί Ορόντου αποκαλύφθηκαν τυχαία το 1932. Ανήκουν στον αυτοκρατορικό τύπο, με μεγαλοπρεπή, επιβλητικά και μεγάλα σε μέγεθος δωμάτια διευθετημένα στο κεντρικό τμήμα της κάτοψης. Στα ακριανά τμήματα αναπτύσσονται συμμετρικά οι υπόλοιποι βοηθητικοί χώροι. Διακρίνονται τρεις οικοδομικές φάσεις στην κατασκευή, από τον 3ο αι. μ.Χ. ως το β΄ μισό του 6ου αι. μ.Χ.

περισσότερα...

 

Αντιόχεια επί Ορόντου (Βυζάντιο), Λουτρό Ε

Αντιόχεια επί Ορόντου (Βυζάντιο), Λουτρό Ε (14/10/2005 v.1) Antioch on the Orontes (Byzantium), Bath E (20/1/2006 v.1)

To Λουτρό E στην Αντιόχεια επί Ορόντου, μνημείο με εμβαδόν 1050 τ.μ., βρίσκεται δίπλα στον ιππόδρομο της πόλης. Ανήκει στο γωνιώδη εν σειρά αρχιτεκτονικό τύπο (Angular Row Type) και η κατασκευή του χρονολογείται μετά το έτος 305 μ.Χ.

περισσότερα...

 

Αντιόχεια επί Ορόντου (Βυζάντιο), Οχυρώσεις

Αντιόχεια επί Ορόντου (Βυζάντιο), Οχυρώσεις - προς ανάθεση Antioch on the Orontes (Byzantium), Fortifications - προς ανάθεση

 

Αντιόχεια Κράγου (Βυζάντιο), Λουτρό Ι 12 Α

Αντιόχεια Κράγου (Βυζάντιο), Λουτρό Ι 12 Α (14/10/2005 v.1) Antioch on Kragos (Byzantium), Bath Ι 12 Α (24/1/2006 v.1)

Το λουτρό Ι 12 Α της Αντιόχειας επί Κράγω εντάσσεται στην τοπική ομάδα των λουτρών της Κιλικίας και της ανατολικής Παμφυλίας. Η κάτοψη του μνημείου ακολουθεί τον τύπο των λουτρών με αίθουσα. Το συγκεκριμένο λουτρό παρουσιάζει έντονες ομοιότητες με το μεταγενέστερο της Σύεδρας και για το λόγο αυτό θεωρείται πρότυπό του.

περισσότερα...