Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Οθωμανική περίοδος

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

...

|

7

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Αγιασολούκ, Κιρκιντζές, Κουσάντασι, Οικιστική Εξέλιξη

Αγιασολούκ, Κιρκιντζές, Κουσάντασι, Οικιστική Εξέλιξη - προς ανάθεση Ayasoluk, Kirkince, Kuşadası, Development of the Town - προς ανάθεση

 

Αϊβαλί, Εκλεκτικιστικές Επαύλεις Νέου Φαλήρου

Αϊβαλί, Εκλεκτικιστικές Επαύλεις Νέου Φαλήρου - προς ανάθεση Ayvalık (Cydoniae), Eclectic style villas of Neo Phalero - προς ανάθεση

 

Αϊβαλί, Κτίριο Ακαδημίας

Αϊβαλί, Κτίριο Ακαδημίας - προς ανάθεση Ayvalık (Cydoniae), Academy building - προς ανάθεση

 

Αϊβαλί, Κτίριο Νοσοκομείου

Αϊβαλί, Κτίριο Νοσοκομείου - προς ανάθεση Ayvalık (Cydoniae), Hospital building - προς ανάθεση

 

Αϊβαλί, Μεγάλα Καφενεία, Αρχιτεκτονική

Αϊβαλί, Μεγάλα Καφενεία, Αρχιτεκτονική - προς ανάθεση Ayvalık (Cydoniae), Coffee Shops, Architecture - προς ανάθεση

 

Αλεξανδρέττα, Λιμάνι

Αλεξανδρέττα, Λιμάνι - προς ανάθεση Alexandretta (İskenderun), Port - προς ανάθεση

 

Αργυρούπολη, Κτίριο Φροντιστηρίου

Αργυρούπολη, Κτίριο Φροντιστηρίου - προς ανάθεση Argyroupoli (Gümüşhane), "Frontistirion" - προς ανάθεση

 

Βερχανέδες της Σμύρνης

Βερχανέδες της Σμύρνης - προς ανάθεση Frenkhanes of Smyrna - προς ανάθεση

 

Βουρλά (Οθωμανική Περίοδος), Ελληνικόν Σχολείον, Αρχιτεκτονική

Βουρλά (Οθωμανική Περίοδος), Ελληνικόν Σχολείον, Αρχιτεκτονική - προς ανάθεση Vourla (Urla), Greek School - προς ανάθεση

 

Βουρλά (Οθωμανική Περίοδος), Οικιστική Αρχιτεκτονική

Βουρλά (Οθωμανική Περίοδος), Οικιστική Αρχιτεκτονική  - προς ανάθεση Vourla (Urla), Residential Architecture of the 19th c. - προς ανάθεση