Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Αγορές

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Αιγαί Αιολίδος, Αγορά

Αιγαί Αιολίδος, Αγορά - προς ανάθεση Aegae, Aeolis, Agora - προς ανάθεση

 

Αρύκανδα (Αρχαιότητα), Κάτω Αγορά

Αρύκανδα (Αρχαιότητα), Κάτω Αγορά - προς ανάθεση Arycanda (Antiquity), Lower Agora - προς ανάθεση

 

Άσπενδος (Αρχαιότητα), Αγορά

Άσπενδος (Αρχαιότητα), Αγορά (14/10/2005 v.1) Aspendus (Antiquity), Agora (25/1/2006 v.1)

Το συγκρότημα της Αγοράς της Ασπένδου βρίσκεται στην ακρόπολη της πόλης. Περιλαμβάνει κτήρια πολιτικού και εμπορικού χαρακτήρα. Διακρίνονται δύο οικοδομικές φάσεις στη διαμόρφωσή του, η ελληνιστική και η ρωμαϊκή. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η χωροταξική εξέλιξη της Αγοράς ανάμεσα στις δύο αυτές περιόδους. Τα κτήρια που περιλαμβάνει η Αγορά της πόλης, είναι δύο εμπορικές στοές, μια βασιλική, ένα βουλευτήριο, ένα νυμφαίο και μια εξέδρα.

περισσότερα...

 

Άσσος (Αρχαιότητα), Αγορά

Άσσος (Αρχαιότητα), Αγορά - προς ανάθεση Assos (Antiquity), Agora - προς ανάθεση

 

Αφροδισιάς (Αρχαιότητα), Αγορά

Αφροδισιάς (Αρχαιότητα), Αγορά - προς ανάθεση Aphrodisias (Antiquity), Agora - προς ανάθεση

 

Ελληνιστικές Αγορές στη Μ. Ασία

Ελληνιστικές Αγορές στη Μ. Ασία - προς ανάθεση Hellenistic Agoras in Asia Minor - προς ανάθεση

 

Έφεσος (Αρχαιότητα), Δημόσια Αγορά

Έφεσος (Αρχαιότητα), Δημόσια Αγορά (14/10/2005 v.1) Ephesus (Antiquity), Public Agora (3/2/2006 v.1)

Η δημόσια αγορά της Εφέσου βρίσκεται ανάμεσα στους λόφους Panayır Dağ και Bülbül Dağ και αποτελεί το διοικητικό οικοδομικό τετράγωνο της πόλης. Κατασκευάστηκε αρχικά στην Ελληνιστική εποχή, αναμορφώθηκε όμως την εποχή του Αυγούστου αποκτώντας ρωμαϊκό χαρακτήρα. Σημαντικότερη είναι η βόρεια πλευρά του συγκροτήματος, όπου πίσω από την τρίκλιτη βασιλική, παρατάσσονταν το πρυτανείο, ο ναός του Αυγούστου και της Αρτέμιδος και το ωδείο-βουλευτήριο. Οι υπόλοιπες πλευρές κλείνονταν με στοές, εκτός από...

περισσότερα...

 

Έφεσος (Αρχαιότητα), Εμπορική Αγορά (Τετράγωνος)

Έφεσος (Αρχαιότητα), Εμπορική Αγορά (Τετράγωνος) (14/10/2005 v.1) Ephesus (Antiquity), Commercial Agora (Tetragonos)  (3/2/2006 v.1)

Η Τετράγωνος Αγορά της Εφέσου χρονολογείται την περίοδο της επανίδρυσης της πόλης από τον Αύγουστο και διαδέχτηκε την αντίστοιχη διοικητική Αγορά της ελληνιστικής Εφέσου. Βρισκόταν κοντά στο λιμάνι και αποτελούσε το εμπορικό κέντρο της πόλης. Περιλάμβανε έναν τετράγωνο χώρο, που οριζόταν από στοές, πίσω από τις οποίες διαμορφώνονταν καταστήματα και εργαστήρια. Η καλύτερα σωζόμενη πύλη της βρισκόταν στη νότια πλευρά και είχε αφιερωθεί από δύο πλούσιους απελεύθερους του Αυγούστου, το Μαζαίο και...

περισσότερα...

 

Ηράκλεια Λάτμου (Αρχαιότητα), Αγορά

Ηράκλεια Λάτμου (Αρχαιότητα), Αγορά - προς ανάθεση Heraclea by Latmus, Agora   - προς ανάθεση

 

Κρήμνα (Αρχαιότητα), Αγορά

Κρήμνα (Αρχαιότητα), Αγορά - προς ανάθεση Cremna, Agora - προς ανάθεση