Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Διοικητικά κτήρια

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Αλάβανδα (Αρχαιότητα), Βουλευτήριο

Αλάβανδα (Αρχαιότητα), Βουλευτήριο - προς ανάθεση Alabanda (Antiquity), Bouleuterion - προς ανάθεση

 

Βουλευτήρια στη Μ. Ασία

Βουλευτήρια στη Μ. Ασία (14/10/2005 v.1) Bouleuteria in Asia Minor (17/2/2006 v.1)

Η παρουσία στη Μικρά Ασία των βουλευτηρίων, σημαντικών οικοδομημάτων της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής, εξετάζεται συνοπτικά δίνοντας έμφαση στη μορφή και στο λειτουργικό τους ρόλο. Τα βουλευτήρια αποτελούσαν τον τόπο συνάθροισης των συλλογικών πολιτικών οργάνων και η αρχιτεκτονική τους αναπτύσσεται και αποκτά μνημειακό χαρακτήρα κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους στη Μικρά Ασία, όπου συναντάμε τα λαμπρότερα παραδείγματα.

περισσότερα...

 

Έφεσος (Αρχαιότητα), Βουλευτήριο - Ωδείο

Έφεσος (Αρχαιότητα), Βουλευτήριο - Ωδείο (1/6/2010 v.1) Ephesus (Antiquity), Bouleuterion - Odeum (10/6/2010 v.1)

Το Ωδείο ή Βουλευτήριο της Εφέσου βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Δημόσιας Αγοράς, δίπλα στο Πρυτανείο της πόλης. Πρόκειται για ένα ημικυκλικό θεατρικό οικοδόμημα με δύο λειτουργίες, το οποίο παρουσιάζει διάφορες οικοδομικές φάσεις. Το αναστηλωτικό πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στο χώρο ανέδειξε το μνημείο ως ένα από τα καλύτερα διατηρημένα κτήρια της Εφέσου και συνέβαλε στην τουριστική αξιοποίησή του.

περισσότερα...

 

Έφεσος (Αρχαιότητα), Πρυτανείο

Έφεσος (Αρχαιότητα), Πρυτανείο (14/10/2005 v.1) Ephesus (Antiquity), Prytaneion (3/2/2006 v.1)

Το πρυτανείο βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της δημόσιας αγοράς της Εφέσου δίπλα στο ωδείο. Αποτελούνταν από μια περίστυλη αυλή, στα βόρεια της οποίας ανοίγονταν τέσσερις αίθουσες, διατεταγμένες σε ζεύγη. Οι αρχαιολογικές έρευνες στο χώρο εντόπισαν τέσσερις οικοδομικές φάσεις, τα σωζόμενα όμως οικοδομικά λείψανα ανήκουν στην εποχή του Αυγούστου (1ος αι. π.Χ.).

περισσότερα...

 

Ηράκλεια Λάτμου (Αρχαιότητα), Βουλευτήριο

Ηράκλεια Λάτμου (Αρχαιότητα), Βουλευτήριο - προς ανάθεση Heraclea by Latmus, Bouleuterion - προς ανάθεση

 

Μίλητος (Αρχαιότητα), Βουλευτήριο

Μίλητος (Αρχαιότητα), Βουλευτήριο - προς ανάθεση Miletus (Antiquity), Bouleuterion  - προς ανάθεση

 

Μίλητος (Αρχαιότητα), Πρυτανείο

Μίλητος (Αρχαιότητα), Πρυτανείο - προς ανάθεση Miletus (Antiquity), Prytaneion  - προς ανάθεση

 

Πριήνη (Αρχαιότητα), Domus Ecclesiae

Πριήνη (Αρχαιότητα), Domus Ecclesiae - προς ανάθεση Priene (antiquity), Domus Ecclesiae - προς ανάθεση

 

Πριήνη (Αρχαιότητα), Βουλευτήριο

Πριήνη (Αρχαιότητα), Βουλευτήριο - προς ανάθεση Priene (antiquity), Bouleuterion - προς ανάθεση

 

Πρυτανεία στη Μ. Ασία

Πρυτανεία στη Μ. Ασία (22/5/2006 v.1) Prytaneia in Asia Minor (15/6/2006 v.1)

Tα πρυτανεία ήταν δημόσια οικοδομήματα και βρίσκονταν συνήθως στην αγορά των αρχαίων ελληνικών πόλεων. Αποτελούσαν τη συμβολική οικία της πόλης, στέγαζαν την ιερή εστία και στις εγκαταστάσεις τους λάμβαναν χώρα διάφορες λατρευτικές τελετές αφιερωμένες στη θεότητα Εστία. Αρχιτεκτονικά λείψανα πρυτανείων έχουν βρεθεί σε αρκετές πόλεις της Μικράς Ασίας.

περισσότερα...