Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Εμπορικά κτήρια

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Αιζανοί (Αρχαιότητα), Μάκελλο

Αιζανοί (Αρχαιότητα), Μάκελλο (14/10/2005 v.1) Aezani, Abattoir (Macellum) (19/1/2006 v.1)

Το Μάκελλο των Αιζανών βρίσκεται στη νοτιοανατολική όχθη του ποταμού Ρυνδάκου και αποτελεί ένα από τα λίγα παραδείγματα του κτηριακού αυτού τύπου στη Μικρά Ασία. Σώζονται μόνο αρχιτεκτονικά λείψανα της κεντρικής θόλου του συγκροτήματος, που χρονολογείται το 2ο αι. μ.Χ. Η αρχαιολογική και ιστορική σημασία του μνημείου οφείλονται κυρίως στο σωζόμενο διάταγμα του Διοκλητιανού, που είναι γραμμένο στους ορθοστάτες του οικοδομήματος. Στο χώρο παρατηρούνται μεταγενέστερες επεμβάσεις των Βυζαντινών...

περισσότερα...

 

Άσπενδος (Αρχαιότητα), Βασιλική

Άσπενδος (Αρχαιότητα), Βασιλική (14/10/2005 v.1) Aspendus (Antiquity), Basilica - προς ανάθεση

Η ρωμαϊκή Βασιλική χτίστηκε τον 3ο αι. μ.Χ. στην ανατολική πλευρά της Αγοράς της Ασπένδου. Ήταν διώροφο κτήριο, εσωτερικά διαιρεμένο σε τρία κλίτη, με προθάλαμο στο βόρειο τμήμα του. Χρησίμευε ως κτήριο εμπορικών συναλλαγών και ως δικαστήριο. Ο δυτικός τοίχος της ήταν εφαπτόμενος στην ανατολική στοά της Αγοράς. Οι υπόγειοι χώροι της Βασιλικής είχαν αποθηκευτική χρήση και έχουν χαρακτηριστεί σιτοβολώνας.

περισσότερα...

 

Έφεσος (Αρχαιότητα), Στοά Αλυτάρχη

Έφεσος (Αρχαιότητα), Στοά Αλυτάρχη (10/6/2010 v.1) Ephesus (Antiquity), Stoa of Alytarches (2/9/2010 v.1)

Μπροστά από τις οικιστικές νησίδες στη νότια πλευρά της οδού των Κουρητών βρίσκεται η λεγόμενη Στοά του Aλυτάρχη. Στην Ύστερη Αυτοκρατορική περίοδο τοποθετείται η ολοκλήρωση της οικοδόμησης της στοάς, που φιλοτεχνήθηκε με ένα εντυπωσιακό μωσαϊκό δάπεδο.

περισσότερα...

 

Έφεσος (Αρχαιότητα), Στοά Δαμιανού

Έφεσος (Αρχαιότητα), Στοά Δαμιανού (1/6/2010 v.1) Ephesus (Antiquity), Stoa of Damianus (10/6/2010 v.1)

Στα τέλη του 2ου με αρχές του 3ου αι. μ.Χ. ο Εφέσιος σοφιστής Τ. Φλάβιος Δαμιανός χρηματοδότησε την ανέγερση μνημειακής στοάς για τη στέγαση της πομπικής Ιεράς οδού, που κατευθυνόταν από το Αρτεμίσιο στην Έφεσο. Η στοά είχε στις όψεις της ογκώδεις πεσσούς που στήριζαν σταυροθόλια, ενώ το δάπεδό της δεν έφερε πλακόστρωση. Η στοά εξασφάλιζε την ομαλή και άνετη μετακίνηση των πιστών στο ιερό της Αρτέμιδος σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

περισσότερα...

 

Κύμη (Αρχαιότητα), Δωρική Στοά

Κύμη (Αρχαιότητα), Δωρική Στοά - προς ανάθεση Cyme (Antiquity), Doric Stoa - προς ανάθεση

 

Μίλητος (Αρχαιότητα), Στοά Ιωνική

Μίλητος (Αρχαιότητα), Στοά Ιωνική - προς ανάθεση Miletus (Antiquity), Ionian Stoa  - προς ανάθεση

 

Πάταρα (Αρχαιότητα), Σιτοβολώνας

Πάταρα (Αρχαιότητα), Σιτοβολώνας - προς ανάθεση Patara, Granary - προς ανάθεση

 

Σαγαλασσός (Αρχαιότητα), Σφαγείο (Μάκελλο)

Σαγαλασσός (Αρχαιότητα), Σφαγείο (Μάκελλο) - προς ανάθεση Sagalassos (Antiquity), Abattoir (Macellum) - προς ανάθεση