Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Βιβλιοθήκες

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Βιβλιοθήκες στη Μ. Ασία

Βιβλιοθήκες στη Μ. Ασία (21/10/2005 v.1) Libraries in Asia Minor (15/12/2005 v.1)

Στα Ελληνιστικά χρόνια η ίδρυση βιβλιοθηκών εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας των διαδόχων να αναδείξουν τις πόλεις των βασιλείων τους σε πυρήνες του ελληνικού πολιτισμού. Η σημαντικότερη βιβλιοθήκη των Ελληνιστικών χρόνων στη Μικρά Ασία ήταν η βασιλική βιβλιοθήκη της Περγάμου, που ιδρύθηκε από τον Ευμένη Β΄ (197-158 π.Χ.) και υπήρξε η μεγάλη «αντίζηλος» της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Στα Ρωμαϊκά χρόνια οι βιβλιοθήκες των ανατολικών επαρχιών επηρεάζονται ως προς το σχεδιασμό τους από τα...

περισσότερα...

 

Έφεσος (Αρχαιότητα), Βιβλιοθήκη Κέλσου

Έφεσος (Αρχαιότητα), Βιβλιοθήκη Κέλσου (14/10/2005 v.1) Ephesus (Antiquity), Library of Celsus (2/1/2006 v.1)

Η Βιβλιοθήκη του Κέλσου χτίστηκε στο α΄ τέταρτο του 2ου αι. μ.Χ. ως ηρώο, δηλαδή ταφικό μνημείο προς τιμή του Ρωμαίου συγκλητικού και ανθύπατου της Ασίας, του Τιβερίου Ιουλίου Κέλσου Πολεμάνου (Tiberius Iulius Celsus Polemaeanus). Την κατασκευή χρηματοδότησε ο γιος του Τιβέριος Ιούλιος Ακύλας (Tiberius Iulius Aquila), ο οποίος κληροδότησε επίσης στην πόλη ένα μεγάλο ποσό για την αγορά βιβλίων. Ο αρχιτέκτονας του μνημείου παραμένει άγνωστος. Η πολυτελής πρόσοψή της αποτελεί το δυτικό όριο της...

περισσότερα...

 

Νύσα (Αρχαιότητα), Βιβλιοθήκη

Νύσα (Αρχαιότητα), Βιβλιοθήκη - προς ανάθεση Nyssa (antiquity), Library  - προς ανάθεση

 

Σαγαλασσός (Αρχαιότητα), Βιβλιοθήκη

Σαγαλασσός (Αρχαιότητα), Βιβλιοθήκη - προς ανάθεση Sagalassos (Antiquity), Library - προς ανάθεση