Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Ωδεία και θέατρα

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Αφροδισιάς (Αρχαιότητα), Ωδείο

Αφροδισιάς (Αρχαιότητα), Ωδείο - προς ανάθεση Aphrodisias (Antiquity), Odeum - προς ανάθεση

 

Έφεσος (Αρχαιότητα), Βουλευτήριο - Ωδείο

Έφεσος (Αρχαιότητα), Βουλευτήριο - Ωδείο (1/6/2010 v.1) Ephesus (Antiquity), Bouleuterion - Odeum (10/6/2010 v.1)

Το Ωδείο ή Βουλευτήριο της Εφέσου βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Δημόσιας Αγοράς, δίπλα στο Πρυτανείο της πόλης. Πρόκειται για ένα ημικυκλικό θεατρικό οικοδόμημα με δύο λειτουργίες, το οποίο παρουσιάζει διάφορες οικοδομικές φάσεις. Το αναστηλωτικό πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στο χώρο ανέδειξε το μνημείο ως ένα από τα καλύτερα διατηρημένα κτήρια της Εφέσου και συνέβαλε στην τουριστική αξιοποίησή του.

περισσότερα...

 

Ίλιον (Αρχαιότητα), Ωδείο

Ίλιον (Αρχαιότητα), Ωδείο - προς ανάθεση Ilium, Odeum - προς ανάθεση