Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Κτήρια φυσικής αγωγής

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Άγκυρα (Αρχαιότητα), Θέρμες Καρακάλλα και Παλαίστρα

Άγκυρα (Αρχαιότητα), Θέρμες Καρακάλλα και Παλαίστρα (14/10/2005 v.1) Ankara (Antiquity), Thermae of Caracalla and Palaestra (19/1/2006 v.1)

Τα Λουτρά και η Παλαίστρα του Καρακάλλα στην Άγκυρα εντάσσονται στην κατηγορία των λουτρών-γυμνασίων της Μικράς Ασίας, που συνδυάζουν λουτρά αυτοκρατορικού τύπου και ελληνική παλαίστρα. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα κτηριακά συγκροτήματα αυτού του αρχιτεκτονικού τύπου της Μικράς Ασίας. Χρονολογούνται στην εποχή του αυτοκράτορα Καρακάλλα (211-217 μ.Χ.).

περισσότερα...

 

Αλεξάνδρεια Τρωάς (Αρχαιότητα), Γυμνάσιο

Αλεξάνδρεια Τρωάς (Αρχαιότητα), Γυμνάσιο (14/10/2005 v.1) Alexandria Troas (Antiquity), Gymnasium (20/1/2006 v.1)

Το συγκρότημα των λουτρών στην Αλεξάνδρεια Τρωάδος κατατάσσεται στην κατηγορία των λουτρών-γυμνασίων των ανατολικών επαρχιών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ιδρύεται στο α΄ μισό του 2ου αι. μ.Χ.

περισσότερα...

 

Ανεμούριον, Λουτρό ΙΙ 11 Β

Ανεμούριον, Λουτρό ΙΙ 11 Β (14/10/2005 v.1) Anemourion, Bath II 11 B (20/1/2006 v.1)

Το Λουτρό ΙΙ 11Β στο Ανεμούριον διαθέτει τα γενικά γνωρίσματα των υστερορωμαϊκών λουτρών της Κιλικίας και της ανατολικής Παμφυλίας, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάταξη εν σειρά τριών θερμών αιθουσών. Πιθανόν το λουτρό αυτό να ανήκει στο ίδιο οικοδομικό πρόγραμμα με το εφαπτόμενο συγκρότημα των Λουτρών ΙΙΙ 2Β και να ανταποκρίνεται στην ανάγκη να μη λούονται στον ίδιο χώρο γυναίκες και άνδρες. Χρονολογείται, με κάποια αβεβαιότητα, στον 3ο αι. μ.Χ.

περισσότερα...

 

Ανεμούριον, Λουτρό ΙΙ 7 Α

Ανεμούριον, Λουτρό ΙΙ 7 Α (14/10/2005 v.1) Anemourion, Bath II 7 A  (20/1/2006 v.1)

Το Λουτρό ΙΙ 7 Α ανήκει σε έναν τοπικό τύπο λουτρών της Κιλικίας και της ανατολικής Παμφυλίας. Αποτελείται από μία μεγάλη κεντρική αίθουσα που λειτουργούσε, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, ως ψυχρός οίκος (frigidarium). Το συγκρότημα θεωρείται χαρακτηριστική περίπτωση λουτρών της Ύστερης Αρχαιότητας, όπου οι ψυχροί οίκοι έχουν μεγαλύτερες διαστάσεις από τους θερμούς. Χρονολογείται στον ύστερο 3ο ή στο α΄ μισό του 4ου αι. μ.Χ.

περισσότερα...

 

Ανεμούριον, Λουτρό ΙΙΙ 2 Β

Ανεμούριον, Λουτρό ΙΙΙ 2 Β (14/10/2005 v.1) Anemurium, Bath III 2 B (20/1/2006 v.1)

Οι θέρμες ΙΙΙ 2 Β ακολουθούν τα γενικά χαρακτηριστικά των λουτρών της Κιλικίας και της ανατολικής Παμφυλίας. Ανήκουν στον δακτυλιόσχημο τύπο λουτρών. Αποτελούνται από τρεις θερμές αίθουσες κατά σειρά, ενώ στην ανατολική πλευρά τους περιλαμβάνουν και παλαίστρα. Χρονολογούνται στα μέσα του 3ου αι. μ.Χ.

περισσότερα...

 

Άσπενδος (Αρχαιότητα), Λουτρά

Άσπενδος (Αρχαιότητα), Λουτρά (14/10/2005 v.1) Aspendus (Antiquity), Baths (25/1/2006 v.1)

Το συγκρότημα των Μεγάλων Λουτρών της Ασπένδου βρίσκεται εκτός των τειχών της ακρόπολης, είναι σχετικά μικρού μεγέθους και δε διαθέτει παλαίστρα. Αποτελείται από πέντε αίθουσες παράλληλες ή κάθετες μεταξύ τους. Ο επισκέπτης διατρέχει τους χώρους ακολουθώντας συνεχόμενη κυκλική πορεία μέσα στο κτήριο. Η ιδιαιτερότητά τους έγκειται στην εμφάνιση βασιλικής, αίθουσας κοινωνικού χαρακτήρα. Τα λουτρά δεν έχουν ανασκαφεί.

περισσότερα...

 

Αφροδισιάς (Αρχαιότητα), Λουτρά Αδριανού

Αφροδισιάς (Αρχαιότητα), Λουτρά Αδριανού - προς ανάθεση Aphrodisias (Antiquity), Baths of Hadrian - προς ανάθεση

 

Αφροδισιάς (Αρχαιότητα), Στάδιο

Αφροδισιάς (Αρχαιότητα), Στάδιο - προς ανάθεση Aphrodisias (Antiquity), Stadium - προς ανάθεση

 

Γυμνάσια στη Μ. Ασία

Γυμνάσια στη Μ. Ασία (14/10/2005 v.1) Gymnasia in Asia Minor (2/1/2006 v.1)

Tο γυμνάσιο αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της δημόσιας ζωής της ελληνικής πόλης. Ο θεσμός του γυμνασίου, άμεσα συνυφασμένος με την ανάπτυξη της ελληνικής πόλης, σκοπό είχε τη συγκρότηση του αγαθού πολίτη και του γενναίου πολεμιστή. Ως εκπαιδευτικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα τα γυμνάσια προορίζονταν για τη σωματική αγωγή και τη θεωρητική εκπαίδευση των νέων και αποτελούνταν από επιμέρους χώρους με εξειδικευμένη λειτουργία. Η αρχιτεκτονική μορφή των Γυμνασίων αναπτύχθηκε στους...

περισσότερα...

 

Έφεσος (Αρχαιότητα), Ανατολικό Γυμνάσιο και Λουτρά

Έφεσος (Αρχαιότητα), Ανατολικό Γυμνάσιο και Λουτρά (1/6/2010 v.1) Ephesus (Antiquity), East Gymnasium and Baths (10/6/2010 v.1)

Ένα από τα μεγαλοπρεπέστερα λουτρικά συγκροτήματα της Εφέσου βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της πόλης, κοντά στην πύλη που οδηγούσε προς το Αρτεμίσιο. Ιδρύθηκε πιθανόν στα μέσα του 2ου αι. μ.Χ. Η παλαίστρα του συγκροτήματος ανακατασκευάστηκε στις αρχές του 3ου αιώνα.

περισσότερα...