Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Νυμφαία

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Άσπενδος (Αρχαιότητα), Νυμφαίον

Άσπενδος (Αρχαιότητα), Νυμφαίον (7/7/2008 v.1) Aspendus (Antiquity), Nymphaeum (7/7/2008 v.1)

Το λεγόμενο νυμφαίο της Ασπένδου βρισκόταν στη βόρεια πλευρά της Αγοράς της πόλης. Επρόκειτο για μνημειώδη διώροφη κατασκευή, που ανήκει στη ρωμαϊκή φάση του συγκροτήματος της Αγοράς και χρονολογείται στο β΄μισό του 2ου αι. μ.Χ.

περισσότερα...

 

Έφεσος (Αρχαιότητα), Κρήνη στην Οδό Μαγνησίας

Έφεσος (Αρχαιότητα), Κρήνη στην Οδό Μαγνησίας (1/6/2010 v.1) Ephesus (Antiquity), Fountain at the Magnesian street (10/6/2010 v.1)

Η κρήνη βρίσκεται στη νότια πλαγιά του Panayir Dag, κοντά στην Πύλη της Μαγνησίας και δυτικά του λεγόμενου Τάφου του Ευαγγελιστή Λουκά. Κατασκευάστηκε πριν από το 114 μ.Χ. με χρηματοδότηση του Τιβέριου Κλαύδιου Αριστίωνος. Επρόκειτο για μνημειώδη διώροφη κρηναία κατασκευή με θεατρική πρόσοψη σε σχήμα Π, πλούσια διακοσμημένη.

περισσότερα...

 

Έφεσος (Αρχαιότητα), Κρήνη στο Θέατρο

Έφεσος (Αρχαιότητα), Κρήνη στο Θέατρο (16/6/2010 v.1) Ephesus (Antiquity), Hellenistic Fountain near the theater (2/9/2010 v.1)

Μια μαρμάρινη ορθογώνια κατασκευή βρέθηκε στη βορειοδυτική γωνία της σκηνής του Θεάτρου της Εφέσου. Πρόκειται για ένα κρηναίο οικοδόμημα ιωνικού ρυθμού των Ελληνιστικών χρόνων (3ος αι. π.Χ.), το οποίο μετασκευάστηκε κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο (2ος αι. μ.Χ.).

περισσότερα...

 

Έφεσος (Αρχαιότητα), Νυμφαίο Λεκάνιου Βάσσου

Έφεσος (Αρχαιότητα), Νυμφαίο Λεκάνιου Βάσσου (14/10/2005 v.1) Ephesus (Antiquity), Nymphaeum of Lecanius Bassus  - προς ανάθεση

Το Νυμφαίο ή Yδρεκδοχείο (Κρήνη) του Γάιου Λεκάνιου Βάσσου (C. Laecanius Bassus) χτίστηκε από τον ομώνυμο ανθύπατο, το 80/82. Βρισκόταν στη νοτιοδυτική γωνία της Δημόσιας Αγοράς της Εφέσου, επί της Οδού του Δομιτιανού. Επρόκειτο για μνημειώδη κρηναία κατασκευή σε σχήμα Π, που ακολουθεί τον τύπο των νυμφαίων με θεατρική πρόσοψη.

περισσότερα...

 

Έφεσος (Αρχαιότητα), Νυμφαίο Πολλίωνος

Έφεσος (Αρχαιότητα), Νυμφαίο Πολλίωνος (14/10/2005 v.1) Ephesus (Antiquity), Nymphaeum of Pollio (3/2/2006 v.1)

Το νυμφαίο του Πολλίωνος και η κρήνη του Δομιτιανού βρίσκονται στη δυτική πλευρά της δημόσιας αγοράς της Εφέσου. Ανήκουν στο ίδιο συγκρότημα κρηναίων κατασκευών που οικοδομήθηκαν επάνω στο μνημείο του C. Sextilius Pollio. Τα κτήρια αυτά εντάσσονται στο λεγόμενο οικοδομικό τετράγωνο του Δομιτιανού.

περισσότερα...

 

Έφεσος (Αρχαιότητα), Νυμφαίο Τραϊανού

Έφεσος (Αρχαιότητα), Νυμφαίο Τραϊανού (14/10/2005 v.1) Ephesus (Antiquity), Nymphaeum of Trajan (3/2/2006 v.1)

Το νυμφαίο του Τραϊανού βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Τετράγωνης Αγοράς της Εφέσου, κατά μήκος της οδού των Κουρητών. Χτίστηκε αρχικά στα χρόνια του Τραϊανού και επισκευάστηκε στα χρόνια του Θεοδοσίου. Επρόκειτο για μνημειώδη διώροφη κρηναία κατασκευή σε σχήμα Π με θεατρική πρόσοψη, πλούσια διακοσμημένη.

περισσότερα...

 

Λαοδίκεια επί Λύκω, Νυμφαίο

Λαοδίκεια επί Λύκω, Νυμφαίο - προς ανάθεση Laodicea ad Lycum, Nymphaeum  - προς ανάθεση

 

Λητώον Ξάνθου, Νυμφαίο

Λητώον Ξάνθου, Νυμφαίο - προς ανάθεση Letoon of Xanthus, Nymphaeum - προς ανάθεση

 

Μίλητος (Αρχαιότητα), Νυμφαίο Φλαβίου

Μίλητος (Αρχαιότητα), Νυμφαίο Φλαβίου (14/10/2005 v.1) Miletus (Antiquity), Nymphaeum of Flavius (3/2/2006 v.1)

Tο Νυμφαίο της Μιλήτου βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της πόλης. Πρόκειται για ένα μνημειώδες κρηναίο οικοδόμημα από το οποίο σώζονται αρκετά στοιχεία της ανωδομής καθώς και αρχιτεκτονικά μέλη. Οικοδομήθηκε από το Μάρκο Ούλπιο Τραϊανό, αξιωματούχο της επαρχίας της Ασίας, γύρω στο 79-81 μ.Χ., και δέχτηκε διακοσμητικές επεμβάσεις κατά τον 3ο αι. μ.Χ.

περισσότερα...

 

Νυμφαία στη Μικρά Ασία

Νυμφαία στη Μικρά Ασία (14/10/2005 v.1) Nymphaea in Asia Minor (8/2/2006 v.1)

Μία από τις χαρακτηριστικότερες κατασκευές στη ρωμαϊκή πολεοδομία είναι το δημόσιο κρηναίο οικοδόμημα. Περισσότερο από τις θέρμες ή τα αμφιθέατρα, αποτελεί έναν επιτυχημένο συνδυασμό λειτουργικότητας και τέρψης, κάτι το οποίο η Ρώμη προωθούσε στις επαρχίες της αυτοκρατορίας της. Ο αρχαίος ελληνικός κόσμος έως τότε δεν είχε μνημεία αυτής της μορφής. Η κατασκευή ενός πολυτελούς νυμφαίου προϋποθέτει την ύπαρξη οικονομικών πόρων, γνώσεων των ιδιαιτεροτήτων της εκάστοτε περιοχής και, βέβαια,...

περισσότερα...