Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Υδραγωγεία

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Άσπενδος (Αρχαιότητα), Υδραγωγείο

Άσπενδος (Αρχαιότητα), Υδραγωγείο - προς ανάθεση Aspendus (Antiquity), Aqueduct - προς ανάθεση

 

Ελαιούσα Σεβαστή, Υδραγωγείο

Ελαιούσα Σεβαστή, Υδραγωγείο - προς ανάθεση Elaeousa Sebaste, Aqueduct - προς ανάθεση

 

Έφεσος (Αρχαιότητα), Υδραγωγείο του Πολλίωνος

Έφεσος (Αρχαιότητα), Υδραγωγείο του Πολλίωνος  (22/6/2010 v.1) Ephesus (Antiquity), Pollio Aqueduct  (2/9/2010 v.1)

Εκτός της πόλης της Εφέσου, επί της οδού που οδηγούσε στις Τράλλεις και τη Μαγνησία του Μαιάνδρου, βρέθηκαν τα ερείπια ενός εντυπωσιακού υδραγωγείου που χρηματοδοτήθηκε από το Γάιο Σεξτίλιο Πολλίωνα και χρονολογείται την εποχή του Αυγούστου.

περισσότερα...

 

Μαγνησία επί Σιπύλω (Αρχαιότητα), Υδραγωγείο

Μαγνησία επί Σιπύλω (Αρχαιότητα), Υδραγωγείο - προς ανάθεση Magnesia ad Sipylum (Antiquity), Aqueduct - προς ανάθεση

 

Μίλητος (Αρχαιότητα), Υδραγωγείο Νυμφαίου

Μίλητος (Αρχαιότητα), Υδραγωγείο Νυμφαίου - προς ανάθεση Miletus (Antiquity), Numphaeum Aqueduct - προς ανάθεση

 

Πέργαμον (Αρχαιότητα), Υδραγωγεία

Πέργαμον (Αρχαιότητα), Υδραγωγεία - προς ανάθεση Pergamon (Antiquity), Aqueducts - προς ανάθεση

 

Πέργη (Αρχαιότητα), Υδραγωγείο

Πέργη (Αρχαιότητα), Υδραγωγείο - προς ανάθεση Perge, Aqueduct - προς ανάθεση

 

Ρωμαϊκά Υδραγωγεία στη Μ. Ασία

Ρωμαϊκά Υδραγωγεία στη Μ. Ασία - προς ανάθεση Roman Aqueducts at Asia Minor - προς ανάθεση

 

Σαγαλασσός (Αρχαιότητα), Υδραγωγεία

Σαγαλασσός (Αρχαιότητα), Υδραγωγεία - προς ανάθεση Sagalassos (Antiquity), Aqueducts - προς ανάθεση

 

Φάσηλις, Υδραγωγείο

Φάσηλις, Υδραγωγείο - προς ανάθεση Phaselis, aqueduct  - προς ανάθεση