Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Άλλα κτήρια

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Εξέδρες στη Μ. Ασία

Εξέδρες στη Μ. Ασία - προς ανάθεση Podiums in Asia Minor - προς ανάθεση

 

Έφεσος (Αρχαιότητα), Βεσπασιανές και "Οίκος Ανοχής"

Έφεσος (Αρχαιότητα), Βεσπασιανές και "Οίκος Ανοχής" (14/10/2005 v.1) Ephesus (Antiquity), Latrine and so-called House of Pleasure  - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Το συγκεκριμένο οικοδομικό συγκρότημα, τμήμα του οποίου περικλείεται στην οικοδομική νησίδα Μ Ι, η οποία εκτείνεται από την οδό των Κουρητών μέχρι και το θέατρο της Εφέσου, βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλαγιά του λόφου του Panayir Dağ. Περιλαμβάνει συγκρότημα ιδιωτικής οικίας, η οποία παρουσιάζει διαφορετικές οικοδομικές φάσεις, που τοποθετούνται χρονικά από τον 1o έως τον 4ο αι. μ.Χ., καθώς και εγκαταστάσεις δημόσιων αποχωρητηρίων του 2ου αι. μ.Χ.

περισσότερα...

 

Λάβρανδα, Ανδρώνες

Λάβρανδα, Ανδρώνες - προς ανάθεση Labraunda, Andrones - προς ανάθεση

 

Νύσα (Αρχαιότητα), Γεροντικόν

Νύσα (Αρχαιότητα), Γεροντικόν (14/10/2005 v.1) Nyssa (Antiquity), Gerontikon (8/2/2006 v.1)

Το Γεροντικό της Νύσας μνημονεύεται από το Στράβωνα και θεωρείται ότι αποτελούσε το βουλευτήριο της πόλης. Πρόκειται για μικρή θεατρική κατασκευή με κοίλο εγγεγραμμένο σε τετράγωνο κέλυφος. Χρονολογείται κατά τους Ύστερους Ελληνιστικούς χρόνους, ενώ σημαντικές αλλαγές υπέστη κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο. Σήμερα αποτελεί το καλύτερα διατηρημένο οικοδόμημα της αρχαίας πόλης.

περισσότερα...

 

Πέργαμον (Αρχαιότητα), Οπλοστάσια

Πέργαμον (Αρχαιότητα), Οπλοστάσια - προς ανάθεση Pergamon (Antiquity), Arsenals  - προς ανάθεση

 

Ρωμαϊκά Αμφιθέατρα στη Μ. Ασία

Ρωμαϊκά Αμφιθέατρα στη Μ. Ασία - προς ανάθεση Roman amphitheatres in Asia Minor - προς ανάθεση

 

Σαγαλασσός (Αρχαιότητα), Αγορανομείον

Σαγαλασσός (Αρχαιότητα), Αγορανομείον - προς ανάθεση Sagalassos (Antiquity), Agoranomeion  - προς ανάθεση