Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

...

|

54

|

Επομ.

 
 
 
 

Αναζήτηση με το γράμμα Α

 
 
 

Άβυδος (Αρχαιότητα)

Άβυδος (Αρχαιότητα) (3/1/2005 v.1) Abydus (Antiquity) (19/1/2006 v.1)

Η αρχαία Άβυδος ήταν πόλη της Τρωάδας, η οποία εξαιτίας της στρατηγικής της θέσης διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ιστορία της περιοχής μέχρι την Ύστερη Αρχαιότητα. Η πόλη ήταν εύρωστη οικονομικά, ιδιαίτερα κατά την Κλασική περίοδο.

περισσότερα...

 

Άβυδος (Βυζάντιο)

Άβυδος (Βυζάντιο) - προς ανάθεση Abydos (Byzantium) - προς ανάθεση

 

Αβύδου Θέμα

Αβύδου Θέμα - προς ανάθεση Theme of Abydos - προς ανάθεση

 

Αβύδου Μητρόπολις (Βυζάντιο)

Αβύδου Μητρόπολις (Βυζάντιο) - προς ανάθεση Metropolis of Abydos (Byzantium) - προς ανάθεση

 

Αγαθάγγελος Εφέσου

Αγαθάγγελος Εφέσου (4/4/2007 v.1) Agathangelos of Ephesus (4/4/2007 v.1)

Υψηλόβαθμος ιερωμένος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Εκτός των άλλων αξιωμάτων που ανέλεβε, διατέλεσε διαδοχικά μητροπολίτης Σβορνικίου, Δράμας και Εφέσου. Στη μητρόπολη Εφέσου θήτευσε πάνω από 20 χρόνια (1872-95).

περισσότερα...

 

Αγαθάγγελος Καισαρείας Παλαιστίνης

Αγαθάγγελος Καισαρείας Παλαιστίνης - προς ανάθεση Agathangelos of Caesarea (Palestine) - προς ανάθεση

 

Αγαθαρχίδης ο Κνίδιος

Αγαθαρχίδης ο Κνίδιος (14/10/2005 v.1) Agatharchides of Cnidus (19/1/2006 v.1)

Ιστορικός, γεωγράφος και φιλόσοφος του 2ου αι. π.Χ. από την Κνίδο. Περιπατητικός και αντίπαλος του ασιανισμού. Συνέγραψε ιστορία της Ασίας, ιστορία της Ευρώπης και τον Περίπλουν της Ερυθράς Θαλάσσης. Από το έργο του σώζονται μόνο μικρά αποσπάσματα.

περισσότερα...

 

Αγαθίας ο Σχολαστικός

Αγαθίας ο Σχολαστικός (14/10/2005 v.1) Agathias Scholastikos - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Λόγιος, νομικός και συγγραφέας του 6ου αιώνα. Καταγόταν από τη Μύρινα της Αιολίδος και έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Κωνσταντινούπολη. Σπούδασε στην Αλεξάνδρεια και διετέλεσε «πατήρ πόλεως» στη Σμύρνη. Διακρίθηκε ως ιστοριογράφος και ποιητής. Το έργο του άσκησε σημαντική επίδραση στους μεταγενέστερους ιστορικούς του Βυζαντίου και είναι η σημαντικότερη πηγή για τα μέσα του 6ου αιώνα.

περισσότερα...

 

Αγαθοκλής της Κυζίκου

Αγαθοκλής της Κυζίκου - προς ανάθεση Agathocles of Cyzicus - προς ανάθεση

Γραμματικός από την Κύζικο της Μ.Ασίας, που έζησε περί το 275/65 - 200/190 π.Χ. και ήταν μαθητής του Ζηνόδοτου. Από το έργο του σώζεται μόνο ενας μικρός αριθμός αποσπασμάτων που μαρτυρούν το ενδιαφέρον του για το μύθο και την κοσμολογία του Ομήρου. Ταυτίζεται πιθανόν με τον ομώνυμο τοπικό ιστορικό.

 

Αγαμήστωρ

Αγαμήστωρ - προς ανάθεση Agamestor - προς ανάθεση

Τοπικός ήρωας της Ποντικής Ηράκλειας.