Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

...

|

30

|

Επομ.

 
 
 
 

Αναζήτηση με το γράμμα Ε

 
 
 

Εβραίοι στη Μ. Ασία (Αρχαιότητα)

Εβραίοι στη Μ. Ασία (Αρχαιότητα) (26/1/2006 v.1) Jews in Asia Minor (Antiquity) (14/10/2005 v.1)

Ο Αντίοχος Γ΄ ο Μέγας, ηγεμόνας του βασιλείου των Σελευκιδών, έστειλε στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. δύο χιλιάδες Εβραίους της Βαβυλώνας ως κληρούχους για να εγκαταστήσουν κοινότητες στις περιοχές της Λυδίας και της Φρυγίας στη Μικρά Ασία. Μία από τις μεγαλύτερες ήταν οι Σάρδεις. Κατά τους Ρωμαϊκούς Αυτοκρατορικούς χρόνους, εβραϊκές κοινότητες είχαν εγκατασταθεί σε αρκετές πόλεις της Λυδίας και της Φρυγίας, όπως στα Θυάτειρα και την Ιεράπολη.

περισσότερα...

 

Εβραίοι στη Μ. Ασία (Βυζάντιο)

Εβραίοι στη Μ. Ασία (Βυζάντιο) (14/10/2005 v.1) Jews in Asia Minor (Byzantium) (26/1/2006 v.1)

Η έντονη παρουσία των Εβραίων στη Βυζαντινή Μικρά Ασία έχει τις ρίζες της σε προγενέστερες περιόδους. Οι ιουδαϊκές κοινότητες της περιοχής άνθησαν κατά τη Ρωμαϊκή και την Πρωτοβυζαντινή εποχή. Στη Μεσοβυζαντινή περίοδο, ιδίως τον 10ο-12ο αιώνα, παρατηρούνται μετακινήσεις Εβραίων από και προς τα εδάφη της Μικράς Ασίας, ενώ η παρουσία τους είναι εμφανής στην περιοχή έως το τέλος της βυζαντινής κυριαρχίας στη Μικρά Ασία τον 14ο αιώνα.

περισσότερα...

 

Εβραίοι στη Μ. Ασία (Οθωμανική Περίοδος)

Εβραίοι στη Μ. Ασία (Οθωμανική Περίοδος) - προς ανάθεση Jews in Asia Minor (Ottoman period) - προς ανάθεση

 

Εγκατάσταση των Προσφύγων στην Ελλάδα (Δημογραφία - Γεωγραφική Κατανομή)

Εγκατάσταση των Προσφύγων στην Ελλάδα (Δημογραφία - Γεωγραφική Κατανομή) - προς ανάθεση Asia Minor refugee settlement in Greece (demographic and geographic considerations) - προς ανάθεση

 

Εγκρατίτες

Εγκρατίτες - προς ανάθεση Engratites - προς ανάθεση

 

Έδεσσα (Αρχαιότητα)

Έδεσσα (Αρχαιότητα) - προς ανάθεση Edessa (Antiquity) - προς ανάθεση

 

Έδεσσα (Βυζάντιο)

Έδεσσα (Βυζάντιο) - προς ανάθεση Edessa (Byzantium) - προς ανάθεση

 

Εδεσσηνή Χρονογραφία

Εδεσσηνή Χρονογραφία - προς ανάθεση The Chronicle of Edessa - προς ανάθεση

 

Εδέσσης Μητρόπολις

Εδέσσης Μητρόπολις - προς ανάθεση Metropolis of Edessa - προς ανάθεση

 

Εθνοτικές Εκκαθαρίσεις στη Μ. Ασία 1890-1924

Εθνοτικές Εκκαθαρίσεις στη Μ. Ασία 1890-1924 - προς ανάθεση Ethnic cleansing in Asia Minor, 1890-1924 - προς ανάθεση