Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

4

|

Επομ.

 
 
 
 

Αναζήτηση με το γράμμα Η

 
 
 

Ηγησίας της Μαγνησίας

Ηγησίας της Μαγνησίας - προς ανάθεση Hegesias of Magnesia - προς ανάθεση

 

Ηγησίστρατος

Ηγησίστρατος (14/10/2005 v.1) Hegesistratus of Sigeum (6/2/2006 v.1)

Ο Ηγησίστρατος ήταν γιος του Πεισιστράτου από Αργεία σύζυγο. Τοποθετήθηκε από τον πατέρα του τύραννος του Σιγείου. Αναγκάστηκε να πολεμήσει για να υπερασπιστεί την κτήση του.

περισσότερα...

 

Ήλιος

Ήλιος (14/10/2005 v.1) Helios (6/2/2006 v.1)

Προστάτης θεός της Ρόδου. Η καταγωγή του τοποθετείται πιθανότατα στις κοσμογονίες της Εγγύς Ανατολής. Οι μυθογράφοι αναφέρονται σε αυτόν κυρίως σε σχέση με το γιο του Φαέθοντα, o οποίος είχε τραγικό τέλος. Αργότερα, αναφορικά με τη λατρεία του ταυτίστηκε με τον Απόλλωνα. Ο Αλέξανδρος ο Μέγας υιοθέτησε την εικονογραφία του. Κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας δόθηκε έμφαση στη σχέση του με το Μίθρα και απέκτησε κεντρικό ρόλο στα μιθραϊκά μυστήρια.

περισσότερα...

 

Ηλιουπόλεως και Θυατείρων Μητρόπολις

Ηλιουπόλεως και Θυατείρων Μητρόπολις (14/10/2005 v.1) Diocese of Heliopolis and Theateira (6/3/2007 v.1)

Η μητρόπολη Ηλιουπόλεως και Θυατείρων αποτελεί μία εκκλησιαστική αρχή των νεότερων χρόνων, της οποίας η χρονολογία ίδρυσης τοποθετείται στις αρχές του 18ου αιώνα. Ο χώρος πνευματικής δικαιοδοσίας του μητροπολίτη Ηλιουπόλεως περιλάμβανε εκτεταμένα τμήματα της νοτιοδυτικής Μικράς Ασίας και η έδρα του βρισκόταν στο Αϊδίνι.

περισσότερα...

 

Ημερολόγιο Επαρχίας Ασίας

Ημερολόγιο Επαρχίας Ασίας (14/10/2005 v.1) Calendar of the Province of Asia (6/2/2006 v.1)

Tο 9 π.X. το Κοινό της Ασίας αποφάσισε με ψήφισμα να τροποποιήσει το τοπικό ημερολόγιο. Oι αλλαγές αφορούσαν τη μετατροπή του μέχρι τότε σεληνιακού ημερολογίου μακεδονικού τύπου σε ηλιακό ημερολόγιο ρωμαϊκού τύπου. Το έτος στη Mικρά Aσία θα ξεκινούσε στις 23 Σεπτεμβρίου, ώστε να συμπίπτει με τη γενέθλιo ημέρα του Aυγούστου.

περισσότερα...

 

Ήρα

Ήρα - προς ανάθεση Hera - προς ανάθεση

 

Ηράκλεια Λάτμου (Αρχαιότητα)

Ηράκλεια Λάτμου  (Αρχαιότητα) (14/10/2005 v.1) Heraclea by Latmus (Antiquity) (30/1/2006 v.1)

Η Ηράκλεια, πόλη της Καρίας στα ανατολικά της Μιλήτου, ιδρύθηκε γύρω στα μέσα ή στα τέλη του 4ου αι. π.Χ. ως διάδοχος της γειτονικής πόλης Λάτμου. Μέχρι τις αρχές του 2ου αι. π.Χ. η Ηράκλεια ανήκε άλλοτε στους Σελευκίδες και άλλοτε στους Πτολεμαίους, ενώ στη συνέχεια πέρασε στη σφαίρα επιρροής της Ρώμης. Η πόλη χτίστηκε σύμφωνα με το ιπποδάμειο σύστημα. Σήμερα διατηρούνται σημαντικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα από τα θρησκευτικά και δημόσια οικοδομήματα που χρονολογούνται στους Ελληνιστικούς...

περισσότερα...

 

Ηράκλεια Λάτμου (Αρχαιότητα), Αγορά

Ηράκλεια Λάτμου (Αρχαιότητα), Αγορά - προς ανάθεση Heraclea by Latmus, Agora   - προς ανάθεση

 

Ηράκλεια Λάτμου (Αρχαιότητα), Βουλευτήριο

Ηράκλεια Λάτμου (Αρχαιότητα), Βουλευτήριο - προς ανάθεση Heraclea by Latmus, Bouleuterion - προς ανάθεση

 

Ηράκλεια Λάτμου (Αρχαιότητα), Ιερό Ενδυμίωνος

Ηράκλεια Λάτμου (Αρχαιότητα), Ιερό Ενδυμίωνος - προς ανάθεση Heraclea by Latmus, Sanctuary of Endymion - προς ανάθεση