Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

...

|

43

|

Επομ.

 
 
 
 

Αναζήτηση με το γράμμα Σ

 
 
 

Σαβάζιος

Σαβάζιος - προς ανάθεση Sabazius - προς ανάθεση

 

Σάββα Ρουμή Πασάς

Σάββα Ρουμή Πασάς - προς ανάθεση Savva Rumi Paşa - προς ανάθεση

 

Σάββας Ασιδηνός

Σάββας Ασιδηνός (14/10/2005 v.1) Sabas Asidenos   (14/2/2006 v.1)

Ο Σάββας Ασιδηνός (β΄ μισό 12ου - α΄ μισό 13ου αιώνα) ήταν αξιωματούχος της αυλής και είχε σχέση συγγένειας με τον αυτοκρατορικό οίκο των Λασκαριδών. Το 1204, μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους, έθεσε για μικρό χρονικό διάστημα υπό την εξουσία του την κοιλάδα του κάτω ρου του Μαιάνδρου. Προς το τέλος της ζωής του έλαβε το αξίωμα του σεβαστοκράτορος.

περισσότερα...

 

Σαββόπουλος Κ.

Σαββόπουλος Κ. (14/10/2005 v.1) Savvopoulos, K. (14/2/2006 v.1)

Υπάλληλος του Μονοπωλίου Καπνού και βουλευτής Καρασή Κυδωνιών στην οθωμανική βουλή και στις τρεις βουλευτικές περιόδους από το 1908 μέχρι το 1918. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις υποχρεωτικές μετακινήσεις χριστιανικών πληθυσμών από τα παράλια προς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου πολέμου.

περισσότερα...

 

Σαβώριος Περσογενής

Σαβώριος Περσογενής - προς ανάθεση Saborios of the Persian  origin - προς ανάθεση

 

Σαγαλασσός (Αρχαιότητα)

Σαγαλασσός (Αρχαιότητα) (24/11/2008 v.2) Sagalassos (Antiquity) (2/1/2006 v.1)

Η Σαγαλασσός ήταν μία από τις σημαντικότερες πόλεις της Πισιδίας, που γνώρισε μεγάλη ακμή λόγω της ευνοϊκής της θέσης και των άφθονων φυσικών πόρων της. Καταλήφθηκε το 334 π.Χ. από το Μεγάλο Αλέξανδρο και έκτοτε αναδύθηκε στο ιστορικό προσκήνιο. Στα χρόνια των διαδόχων, βρισκόταν κυρίως υπό την κηδεμονία των Σελευκιδών. Με την ειρήνη της Απάμειας (188 π.Χ.) η Σαγαλασσός παραχωρήθηκε από τους Ρωμαίους στην Πέργαμο. Κατά τους Αυτοκρατορικούς χρόνους η πόλη γνώρισε τη μέγιστη ακμή της και έγινε η...

περισσότερα...

 

Σαγαλασσός (Αρχαιότητα), Αγορανομείον

Σαγαλασσός (Αρχαιότητα), Αγορανομείον - προς ανάθεση Sagalassos (Antiquity), Agoranomeion  - προς ανάθεση

 

Σαγαλασσός (Αρχαιότητα), Βιβλιοθήκη

Σαγαλασσός (Αρχαιότητα), Βιβλιοθήκη - προς ανάθεση Sagalassos (Antiquity), Library - προς ανάθεση

 

Σαγαλασσός (Αρχαιότητα), Θέατρο

Σαγαλασσός (Αρχαιότητα), Θέατρο - προς ανάθεση Sagalassos (Antiquity), Theatre - προς ανάθεση

 

Σαγαλασσός (Αρχαιότητα), Ναός Αντωνίνου Πίου

Σαγαλασσός (Αρχαιότητα), Ναός Αντωνίνου Πίου - προς ανάθεση Sagalassos (Antiquity), Temple of Antoninus Pius - προς ανάθεση