Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

Επομ.

 
 
 
 

Αναζήτηση με το γράμμα Υ

 
 
 

Ύαγνις

Ύαγνις (14/10/2005 v.1) Hyagnis (16/2/2006 v.1)

Ο Ύαγνις ή Άγνις ήταν μυθικός μουσικός από τη Φρυγία. Θεωρείται επινοητής του αυλού και της αυλητικής τέχνης. Αποτελούσε μαζί με το Μαρσύα και τον Όλυμπο μέλος της Φρυγικής Τριάδας. Σύμφωνα με την παράδοση, η δράση του τοποθετείται την περίοδο που στην Αθήνα βασίλευε ο Εριχθόνιος.

περισσότερα...

 

Υάκινθος (Αρχαιότητα)

Υάκινθος (Αρχαιότητα) - προς ανάθεση Hyacinthus - προς ανάθεση

 

Υάκινθος (Βυζάντιο)

Υάκινθος (Βυζάντιο) (14/10/2005 v.1) Hyakinthos (Byzantium) - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Ο Υάκινθος γεννήθηκε στο α΄ ήμισυ του 13ου αιώνα. Υπήρξε στενός συνεργάτης του πατριάρχη Αρσενίου Αυτωρειανού και διετέλεσε ηγετικό στέλεχος του κινήματος των αρσενιατών. Το 1284, ωστόσο, στη σύνοδο του Αδραμυττίου, συμβιβάστηκε με την επίσημη εκκλησία και αναγνώρισε τη νομιμότητα του πατριάρχη Γρηγορίου Β' Κυπρίου. Λίγο μετά την καθαίρεση του Γρηγορίου Β' ο Υάκινθος φυλακίσθηκε. Πέθανε πριν από το 1303.

περισσότερα...

 

Υαλουργία Σάρδεων

Υαλουργία Σάρδεων - προς ανάθεση Glasswork of Sardis - προς ανάθεση

 

Υαλουργία στη Μ. Ασία (Αρχαιότητα)

Υαλουργία στη Μ. Ασία (Αρχαιότητα) (14/10/2005 v.1) Glasswork in Asia Minor (Antiquity)  (16/2/2006 v.1)

Η υαλουργία είναι μια τέχνη με μεγάλη διάδοση στη Μικρά Ασία. Δείγματά της εμφανίζονται ήδη από τη 2η χιλιετία π.Χ. Σημαντικά ευρήματα της Αρχαϊκής και Κλασικής περιόδου από το Γόρδιο, τις Σάρδεις, την Πιτάνη, της Ελληνιστικής από την Ξάνθο, την Έφεσο, την Ιασό, της Ρωμαϊκής από την Πισιδία, τη Φρυγία, την Κιλικία και πολλές άλλες πόλεις, καθώς και το γυάλινο έδικτο του Διοκλητιανού από την Αφροδισιάδα, συγκροτούν μία εντυπωσιακή εικόνα της τέχνης της υαλουργίας στη Μικρά Ασία των αρχαίων...

περισσότερα...

 

Υοσγάτη

Υοσγάτη - προς ανάθεση Yozgat - προς ανάθεση

 

Ύπαιπα (Βυζάντιο)

Ύπαιπα  (Βυζάντιο) - προς ανάθεση Hypaepa (Byzantium) - προς ανάθεση

 

Ύπαιπα (Αρχαιότητα)

Ύπαιπα (Αρχαιότητα) (14/10/2005 v.1) Hypaepa (Antiquity) (18/1/2006 v.1)

Πόλη της Λυδίας, πλησίον του χωριού Günlüce, 4 χλμ. ΒΔ της πόλης Ödemısh. Στην επικράτειά της ανήκαν η Διδειφυτηνών Κατοικία, η Κιναμούρα, η Πόσταις και η α[λ]κεανών κατοικία. Σημαντική ήταν η λατρεία της Αρτέμιδος Περσικής. Κατά τη βυζαντινή εποχή ήταν επισκοπή.

περισσότερα...

 

Υπαίπων Μητρόπολις

Υπαίπων Μητρόπολις (14/10/2005 v.1) Metropolis of Hypaepa (16/2/2006 v.1)

Κατά τη Βυζαντινή εποχή η εκκλησιαστική έδρα των Υπαίπων ήταν η πρωτόθρονη επισκοπή της μητροπόλεως Εφέσου, στην επαρχία Ασίας. Για μικρό διάστημα τον ύστερο 12ο αιώνα προβιβάστηκε σε μητρόπολη χωρίς επισκοπές και ακολούθως επανήλθε στο προηγούμενο καθεστώς.

περισσότερα...

 

Υπερείδης Γεώργιος

Υπερείδης Γεώργιος - προς ανάθεση Ypereides Georgios - προς ανάθεση