Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

...

|

5

|

Επομ.

 
 
 
 

Αναζήτηση με το γράμμα Χ

 
 
 

Χαλδία (Βυζάντιο)

Χαλδία (Βυζάντιο) (14/10/2005 v.1) Chaldia (Byzantium) (2/1/1900 v.1)

H ιστορική περιοχή της Xαλδίας επιβίωσε όλη τη Βυζαντινή περίοδο ως τμήμα των πρωτοβυζαντινών επαρχιών που οργανώθηκαν στον Πόντο, των θεμάτων Aρμενιάκων και Xαλδίας (Μεσοβυζαντινή περίοδος), της ομώνυμης αυτόνομης ηγεμονίας (1091/5-1098, 1126-1140) και της Aυτοκρατορίας της Tραπεζούντας (1204-1461). Διαδραμάτισε σπουδαίο στρατηγικό ρόλο στην άμυνα της ακτής του Ευξείνου Πόντου.

περισσότερα...

 

Χαλδία (Βυζάντιο) , Λερί(ν), Ναός Αγίας Σοφίας

Χαλδία (Βυζάντιο) , Λερί(ν), Ναός Αγίας Σοφίας - προς ανάθεση Chaldia, Leri(n), Church of Hagia Sophia - προς ανάθεση

 

Χαλδία (Βυζάντιο), Κετζί Καλέ

Χαλδία (Βυζάντιο), Κετζί Καλέ (14/10/2005 v.1) Chaldia (Byzantium), Keci Kale - προς ανάθεση

Το Κετζί Καλέ είναι ένας μικρός ορεινός οχυρωμένος οικισμός στην περιοχή της Χαλδίας, που καταλαμβάνει στρατηγική θέση και κατοπτεύει την ευρύτερη περιοχή. Αναγνωρίζεται μικρός τειχισμένος χώρος στην κορυφή του βράχου και ένας ευρύτερος ή κάτω περίβολος, που προφανώς περιέκλειε τον οικισμό. Είναι πιθανόν το οχυρό αυτό να ταυτίζεται με το γνωστό από τις πηγές κάστρο της Μεσοχαλδίας.

περισσότερα...

 

Χαλδία (Βυζάντιο), Κόγ Καλέ

Χαλδία (Βυζάντιο), Κόγ Καλέ (14/10/2005 v.1) Chaldia (Byzantium), Koğ Kale - προς ανάθεση

Το Kοğ Kale (κάστρο του Κούκου) είναι ένα μικρό οχυρό στη Χαλδία, χτισμένο στην κορυφή ενός απότομου βραχώδους εξάρματος. Αποτέλεσε τη βάση για τον έλεγχο της περιοχής, την ανάσχεση επιδρομών και την επιτήρηση διόδων. Μία οικοδομική φάση έχει εντοπιστεί και το κτίσμα ταυτίζεται με το γνωστό από τις πηγές κάστρο του Κούκου, που είχε ανεγείρει ο Αλέξιος Γ’ Μέγας Κομνηνός.

περισσότερα...

 

Χαλδία (Οθωμανική Περίοδος)

Χαλδία (Οθωμανική Περίοδος) - προς ανάθεση Chaldia (Ottoman period) - προς ανάθεση

 

Χαλδίας Θέμα

Χαλδίας Θέμα (14/10/2005 v.1) Theme of Chaldia (20/2/2006 v.1)

H περιοχή του θέματος Χαλδίας, στη βορειοανατολική Μικρά Ασία, αρχικά ήταν μέρος του θέματος των Αρμενιάκων. Η οργάνωσή της σε θέμα χρονολογείται γύρω στις αρχές του 9ου αιώνα και αποσκοπούσε στην καλύτερη οργάνωση της προάσπισης των παραμεθόριων περιοχών από τον αραβικό κίνδυνο. Η θέση του θέματος στη μεθόριο και οι χαλαροί δεσμοί με την Κωνσταντινούπολη συνετέλεσαν στην υποκίνηση στάσεων από στρατηγούς της περιοχής, που προκάλεσαν πολλά προβλήματα στην κεντρική διοίκηση.

περισσότερα...

 

Χαλδίας Μητρόπολις (Οθωμανική Περίοδος)

Χαλδίας Μητρόπολις (Οθωμανική Περίοδος) (14/10/2005 v.1) Diocese of Chaldia (Ottoman Period) (20/2/2006 v.1)

Η ίδρυση της μητρόπολης Χαλδίας στα μέσα του 17ου αιώνα συνδέεται με την ανάπτυξη των μεταλλείων στην περιοχή, πράγμα που καθόρισε τη φυσιογνωμία της. Αποτελεί μοναδικό παράδειγμα εκκλησιαστικής επαρχίας, η δικαιοδοσία της οποίας εκτεινόταν πέραν μιας συγκεκριμένης εδαφικής ενότητας, καθώς περιλάμβανε περιοχές με μεταλλευτική δραστηριότητα σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία.

περισσότερα...

 

Χαλεπάς Ιωάννης

Χαλεπάς Ιωάννης - προς ανάθεση Chalepas Ioannes - προς ανάθεση

 

Χαλκηδόνα

Χαλκηδόνα - προς ανάθεση Chalcedon (Ottoman period) - προς ανάθεση

 

Χαλκηδόνος Μητρόπολις (Βυζάντιο)

Χαλκηδόνος Μητρόπολις (Βυζάντιο) (14/10/2005 v.1) Metropolis of Chalcedon (20/2/2006 v.1)

H Xαλκηδόνα υπήρξε αρχικά επισκοπή. Tο 451 προήχθη σε μητρόπολη λόγω των εργασιών της Δ' Oικουμενικής Συνόδου που έλαβαν χώρα στο μαρτύριο της Aγίας Eυφημίας. H παρουσία της μητρόπολης υπήρξε σταθερή στα εκκλησιαστικά τακτικά μέχρι την κατάληψη της πόλης από τους Oθωμανούς το 1350.

περισσότερα...