Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Σμύρνη (Αρχαιότητα)

Συγγραφή : Ruscio Caterina (28/7/2008)
Μετάφραση : Καμάρα Αφροδίτη

Για παραπομπή: Ruscio Caterina , «Σμύρνη (Αρχαιότητα)»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12484>

Smyrna (Antiquity) (30/6/2009 v.1) Σμύρνη (Αρχαιότητα) (5/11/2011 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Σμύρνη ήταν πόλη της Αρχαιότητας στη Μικρά Ασία, σήμερα γνωστή ως İzmir στην Τουρκία. Η πόλη έπαιξε σημαντικό ρόλο στα κυριότερα ιστορικά γεγονότα της Μικράς Ασίας από την 3η χιλιετία π.Χ. έως τη σύγχρονη εποχή. Ανασκαφές έχουν φέρει στο φως ορισμένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της πόλης. Τα αρχαιολογικά τεκμήρια μερικές φορές λεηλατούνταν ή επαναχρησιμοποιούνταν για νέες κατασκευές. Δυστυχώς η ανασκαφή είναι συχνά δύσκολη εξαιτίας της διαρκούς οικοδόμησης και για το λόγο αυτό ενδέχεται να υπάρχουν αρκετά ακόμη ερείπια της αρχαίας Σμύρνης κάτω από τα σύγχρονα κτήρια.

Ιστορική Περιοχή

Ιωνία

Γεωγραφική Θέση

ΝΔ Τουρκία

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>