Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Έφεσος (Αρχαιότητα), Αγάλματα Αμαζόνων

Συγγραφή : Λέκα Ευρυδίκη (14/11/2002)

Για παραπομπή: Λέκα Ευρυδίκη, «Έφεσος (Αρχαιότητα), Αγάλματα Αμαζόνων», 2002,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=4373>

Έφεσος (Αρχαιότητα), Αγάλματα Αμαζόνων (6/2/2006 v.1) Ephesus (Antiquity), Statues of Amazons (21/2/2006 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην Έφεσο υπήρχε μια περίφημη ομάδα αγαλμάτων πληγωμένων Αμαζόνων, που φιλοτεχνήθηκε από τους λαμπρότερους Έλληνες γλύπτες του 5ου αι. π.Χ. Τα έργα αυτά αναγνωρίζονται σήμερα σε πολυάριθμα αντίγραφα των Ρωμαϊκών χρόνων.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Έφεσος

Χρονολόγηση

440-430 π.Χ.

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>