Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Μίλητος (Αρχαιότητα)

Συγγραφή : Παλαιοθόδωρος Δημήτρης (4/7/2006)

Για παραπομπή: Παλαιοθόδωρος Δημήτρης, «Μίλητος (Αρχαιότητα)», 2006,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5354>

Μίλητος (Αρχαιότητα) (15/2/2006 v.1) Miletus (Antiquity) (9/3/2007 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Μίλητος υπήρξε μία από τις σημαντικότερες πόλεις της Ιωνίας. Κατοικήθηκε από την Προϊστορική περίοδο και εξελίχθηκε στην ισχυρότερη ναυτική και εμπορική δύναμη της Μικράς Ασίας στο Αιγαίο και στον Εύξεινο Πόντο λόγω της προνομιακής της θέσης. Η ιστορία της πόλης σημαδεύτηκε από δραματικά γεγονότα. Στη Μίλητο άνθησαν οι τέχνες και οι επιστήμες, ιδιαίτερα η φιλοσοφία και η ιστοριογραφία. Εντυπωσιακά μνημεία σώζονται από την ελληνιστική και ρωμαϊκή πόλη.

Γεωγραφικές Συντεταγμένες

Γεωγραφικό πλάτος 37°35´ και γεωγραφικό μήκος 27°15´

Διοικητική Υπαγωγή

Ιωνική Δωδεκάπολη, Συμμαχία της Δήλου, Περσικό κράτος, Σατραπεία της Καρίας, Επαρχία της Ασίας

Ιστορική Περιοχή

Ιωνία

Γεωγραφική Θέση

Δυτική Τουρκία

Άλλες Ονομασίες

Milawanda, Balat

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>