Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Τέως (Αρχαιότητα)

Συγγραφή : Αλεξανδροπούλου Ιωάννα (5/7/2005)

Για παραπομπή: Αλεξανδροπούλου Ιωάννα , «Τέως (Αρχαιότητα)», 2005,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=6449>

Τέως (Αρχαιότητα) (23/1/2006 v.1) Teos (Αntiquity) (15/2/2007 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Τέως ήταν σημαντική πόλη στις ακτές της Ιωνίας. Τον 6ο αι. π.Χ. εξελίχθηκε σε ισχυρή εμπορική δύναμη και ανέπτυξε σημαντική αποικιακή δραστηριότητα, ιδρύοντας τα Άβδηρα στη Θράκη και τη Φαναγόρεια στον Κιμμέριο Βόσπορο, ενώ συμμετείχε και στην ίδρυση του ελληνικού εμπορικού σταθμού στη Ναύκρατι. Στις αρχές του 5ου αι. π.Χ. η Τέως πήρε μέρος στην Ιωνική επανάσταση και αργότερα προσχώρησε στην Α΄ Αθηναϊκή Συμμαχία. Μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο πέρασε στον έλεγχο των Σπαρτιατών και στη συνέχεια των Περσών. Το 334 π.Χ. απελευθερώθηκε από το Μεγάλο Αλέξανδρο, ενώ μετά το θάνατό του αποτέλεσε αντικείμενο διεκδίκησης των ελληνιστικών ηγεμόνων. Από το 129 π.Χ. η Τέως αποτέλεσε ρωμαϊκή κτήση. Από τα δημόσια οικοδομήματά της το ενδιαφέρον εστιάζεται στο ναό του Διονύσου, έργο του διάσημου αρχιτέκτονα Ερμογένη.

Διοικητική Υπαγωγή

Λυδικό βασίλειο, Περσική αυτοκρατορία, Σπαρτιατική κτήση, Μακεδονική κτήση, Σελευκιδικό βασίλειο, βασίλειο Περγάμου, Επαρχία Ασίας

Ιστορική Περιοχή

Ιωνία

Γεωγραφική Θέση

Δυτική Τουρκία

Άλλες Ονομασίες

Τήως

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>