Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

John Palaiologos

Συγγραφή : Radic Radivoj (28/6/2003)
Μετάφραση : Andriopoulou Vera

Για παραπομπή: Radic Radivoj, "John Palaiologos ",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=9324>

Ιωάννης Παλαιολόγος (6/7/2009 v.1) John Palaiologos  (18/5/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Second son of the megas domestikos Andronikos Palaiologos and Theodora; brother of Emperor Michael VIII Palaiologos. Born after 1225. Became a general (strategos) and also received the titles of megas domestikos, sebastokrator and despotes. Led the Nicaean army in the battle of Pelagonia (1259) and took part in almost all the wars conducted by Michael VIII both in the western and the eastern front. Patron of monks and opponent to the emperor’s union policy.

Κύρια Ιδιότητα

Military official - despotes

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

1273/1274

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

After 1225

Άλλα Ονόματα

John Komnenos Doukas Angelos

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>