Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ιωνικός Αποικισμός

Συγγραφή : Deger-Jalkotzy Segred (19/2/2004)
Μετάφραση : Χρυσομάλλη Δήμητρα (15/7/2008)

Για παραπομπή: Deger-Jalkotzy Segred, «Ιωνικός Αποικισμός», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=9341>

Ionic Colonization (25/8/2008 v.1) Ιωνικός Αποικισμός (24/10/2008 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σύμφωνα με τις αρχαίες γραπτές πηγές, η Ιωνία αποτελούνταν από 12 πόλεις που είχαν ιδρυθεί από ελληνικούς πληθυσμούς, οι οποίοι είχαν εγκαταλείψει την ηπειρωτική Ελλάδα. Πολλά επίμαχα ζητήματα σχετικά με τους λόγους, τη χρονολογία καθώς και την εθνική ταυτότητα των μεταναστών ή των αποίκων προέκυψαν και ακόμα παραμένουν αντικείμενο έρευνας και διαφωνίας μεταξύ των μελετητών.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Μικρά Ασία

Χρονολόγηση

11ος αιώνας π.Χ. (;)

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>