Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Κλαζομεναί (Αρχαιότητα)

Συγγραφή : Παλαιοθόδωρος Δημήτρης , Μεχτίδης Πέτρος (28/6/2005)

Για παραπομπή: Παλαιοθόδωρος Δημήτρης, Μεχτίδης Πέτρος, «Κλαζομεναί (Αρχαιότητα)», 2005,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=4848>

Κλαζομεναί (Αρχαιότητα) (2/3/2007 v.1) Clazomenae (Αntiquity) (15/1/2007 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Βρισκόταν στα δυτικά της Σμύρνης και ήταν μία από τις σημαντικότερες πόλεις της Ιωνίας κατά την Αρχαϊκή περίοδο, φημισμένη για την κεραμική της. Μετά τον 6ο αι. π.Χ. σταδιακά παρήκμασε και στα Ρωμαϊκά χρόνια είχε ήδη χάσει τη σημασία της.

Γεωγραφικές Συντεταγμένες

Γεωγραφικό πλάτος 38°20΄ και γεωγραφικό μήκος 26°45΄

Διοικητική Υπαγωγή

Βασίλειο Λυσιμάχου, βασίλειο Σελευκιδών, βασίλειο Ατταλιδών (Ελληνιστική περίοδος)Επαρχία της Ασίας (Ρωμαϊκή περίοδος)

Ιστορική Περιοχή

Ιωνία, Μικρά Ασία

Γεωγραφική Θέση

Παράλια της δυτικής Τουρκίας

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>