Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Κωφίδης Ματθαίος

Συγγραφή : Καραχρήστος Ιωάννης (15/3/2002)

Για παραπομπή: Καραχρήστος Ιωάννης, «Κωφίδης Ματθαίος», 2002,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5027>

Κωφίδης Ματθαίος (15/10/2007 v.1) Kofidis, Matthaios (23/9/2010 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Ματθαίος Κωφίδης γεννήθηκε το 1855 στην Κρώμνη. Διετέλεσε υπάλληλος του Μονοπωλίου Καπνού και βουλευτής Τραπεζούντος στην οθωμανική βουλή κατά το χρονικό διάστημα 1908-1918. Συνεργάστηκε με το Νεοτουρκικό Κομιτάτο. Καταδικάστηκε σε θάνατο από τους κεμαλικούς ως οπαδός της ανεξαρτησίας του Πόντου και απαγχονίστηκε στην Αμάσεια το 1921.

Κύρια Ιδιότητα

Πολιτευτής

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

1921, Αμάσεια

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

22 Μαρτίου 1855, Κρώμνη

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>