Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Μάχη στο Κοπίδναδον, 788

Συγγραφή : Μακρυπούλιας Χρήστος (10/10/2002)

Για παραπομπή: Μακρυπούλιας Χρήστος, «Μάχη στο Κοπίδναδον, 788», 2002,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5264>

Μάχη στο Κοπίδναδον, 788 (15/10/2009 v.1) Battle at Kopidnadon, 788 (15/9/2010 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γεγονός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τον Σεπτέμβριο του 788 οι Άραβες επέδραμαν στη Μικρά Ασία. Οι επιδρομείς συγκρούστηκαν με βυζαντινά στρατεύματα των θεμάτων Ανατολικών και Οψικίου σε μάχη κοντά στο Κοπίδναδον (πιθανόν την Ποδανδό της Καππαδοκίας). Η μάχη έληξε νικηφόρα για τους Άραβες. Οι Βυζαντινοί ηττήθηκαν με σημαντικές απώλειες, ενώ σκοτώθηκε και ένας από τους αξιωματικούς του θέματος των Ανατολικών, ο τουρμάρχης Διογένης.

Γεωγραφικός Εντοπισμός

Ποδανδός Καππαδοκίας

Χρονολόγηση

Σεπτέμβριος 788

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>