Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Φώκαια (Βυζάντιο)

Συγγραφή : ΙΒΕ , Ράγια Έφη (10/11/2003)

Για παραπομπή: ΙΒΕ , Ράγια Έφη, «Φώκαια (Βυζάντιο)», 2003,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=6635>

Φώκαια (Βυζάντιο) (3/9/2008 v.1) Phocaia (Byzantium) (21/2/2006 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Βυζαντινή πόλη και σημαντικό λιμάνι στα βορειοδυτικά της Σμύρνης, η Φώκαια απέκτησε σημασία από το 13ο αιώνα και εξής, όταν τα κοντινά σε αυτήν ορυχεία στυπτηρίας παραχωρήθηκαν στη γενουατική οικογένεια των Zaccaria. Η Φώκαια παρέμεινε υπό γενουατική κατοχή και η τύχη της ήταν στενά συνδεδεμένη με την τύχη της κοντινής νήσου Χίου. Εξαιτίας των πολιτικών συνθηκών της Υστεροβυζαντινής εποχής, η Φώκαια υπέστη τις συνέπειες των ταραγμένων σχέσεων μεταξύ Γένουας και Βυζαντίου. Η Φώκαια κατακτήθηκε οριστικά από τους Οθωμανούς το 1455.

Διοικητική Υπαγωγή

Επαρχία Ασίας, θέμα Θρακησίων

Ιστορική Περιοχή

Ασία

Γεωγραφική Θέση

Δυτική Μικρά Ασία, σημ. δυτική Τουρκία

Άλλες Ονομασίες

Φώκαια η παλαιά, (Eski) Foça

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>