Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Theme of Opsikion

Συγγραφή : IBR , Lampakis Stylianos (17/10/2003)
Μετάφραση : Andriopoulou Vera (28/8/2008)

Για παραπομπή: IBR , Lampakis Stylianos, "Theme of Opsikion", 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=9018>

Οψικίου Θέμα (27/6/2008 v.1) Theme of Opsikion (15/2/2006 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

The Opsikion theme was one of the first four great themes of Asia Minor. Until the middle of the 8th century its role was crucial to the internal life of the Empire, since most times it opposed to central power and to the emperor. After the administrative reforms of Constantine V and its division (ca 742-766), the importance of Opsikion was gradually reduced.

Ιστορική Περιοχή

Hellespont, Bithynia, Paphlagonia, Lydia, Galatia, Phrygia

Γεωγραφική Θέση

Northwest Asia Minor, modern Northwest Turkey

Άλλες Ονομασίες

Opsikion, Opsikiou

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>