Encyclopaedia of the Hellenic World, Asia Minor FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Άννα Αναχουτλού

Author(s) : Βουγιουκλάκη Πηνελόπη (11/27/2003)

For citation: Βουγιουκλάκη Πηνελόπη, «Άννα Αναχουτλού», 2003,
Encyclopaedia of the Hellenic World, Asia Minor
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=3622>

Άννα Αναχουτλού (2/4/2008 v.1) Anna Anachoutlou (7/11/2008 v.1) 

Quotations

 
Η ανατροπή της Άννας Αναχουτλού στο χρονικό του Μιχαήλ Παναρέτου

Τῷ αὐτῷ μηνὶ ιʹ καὶ τῷ αὐτῷ ἔτει ἐστάλθη ἡ Παλαιολογίνα κυρὰ Εἰρήνη μετὰ Φράγκικον κάτεργον εἰς τὴν Πόλιν. Μηνὶ Σεπτεμβρίῳ ιʹ ἔφυγεν ὁ Σχολάρις κῦρ Νικήτας καὶ ὁ Μειζομάτης κῦρ Γρηγόριος, ὁ Δωρανίτης κῦρ Κωνσταντῖνος καὶ ὁ υἱὸς Ἰωάννης καὶ ὁ ἀδελφὸς τοῦ Μειτζομάτη Μιχαὴλ καὶ ἕτεροι ἐκ τοῦ μέρους αὐτοῦ καὶ ἀπῆλθον μετὰ Βενέτικον κάτεργον εἰς τὴν Πόλιν· οἵτινες καὶ χρονίσαντες τὰ περὶ τὸν Αὔγουστον μῆνα ιζʹ ἦλθον μετὰ Κομνηνὸν κῦρ Ἰωάννην, τοῦ κῦρ Μιχαὴλ τὸν υἱόν, ἔχοντες δύο κάτεργα τῶν αὐτῶν καὶ τρία Γενουΐτικα, καὶ παρέλαβον τὴν Τραπεζοῦντα μηνὶ Σεπτεμβρίῳ δʹ, ἡμέρᾳ δʹ, ἔτους ͵ςωναʹ. Καὶ ἐστέφθη τῷ αὐτῷ μηνὶ Σεπτεμβρίῳ εἰς τὰ θʹ εἰς τὴν Χρυσοκέφαλον ἐν τῷ ἄμβωνι· ὅτε καὶ ἐν τῇ ἐλεύσει αὐτοῦ ἐπὶ πᾶσιν αἱ χῶραι συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ γέγονε διωγμὸς βαρὺς καὶ ἁρπαγὴ πολλή. Τότε ἐσκοτώθησαν καὶ οἱ γέγονε διωγμὸς βαρὺς καὶ ἁρπαγὴ πολλή. Τότε ἐσκοτώθησαν καὶ οἱ ἄρχοντες οἱ Ἀμυτζαντάριοι, καὶ ἡ τοῦ κῦρ Γεωργίου μήτηρ, ἡ Σαργαλή, παρεδόθη τῇ πνιγμονῇ καὶ σὺν αὐτῇ ἀπεπνίγη καὶ ἡ Ἀναχουτλοῦ, βασιλεύουσα ἔτος αʹ καὶ μῆνα αʹ καὶ ἡμέρας ηʹ.

Λαμψίδης, Ο (επιμ.), «Μιχαήλ του Παναρέτου περί των Μεγάλων Κομνηνών», Aρχείον Πόντου 22 (1958), σελ. 67.
 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>