Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Σκληροί

Συγγραφή : Στουραϊτης Ιωάννης (10/10/2003)

Για παραπομπή: Στουραϊτης Ιωάννης, «Σκληροί», 2003,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=6151>

Σκληροί (19/3/2009 v.1) Skleros family  - δεν έχει ακόμη εκδοθεί 

Βοηθ. Κατάλογοι

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

Σκληρός: Τέλη 8ου-αρχές 9ου αιώνα, στρατηγός του θέματος Πελοποννήσου το 805

Λέων Σκληρός: Πιθανώς γιος ή ανιψιός του προηγούμενου. Στρατηγός του θέματος Πελοποννήσου περί το 812

Θεόδωρος Σκληρός: Β΄ μισό 9ου αιώνα, έφερε τους τίτλους του μαγίστρου και του ανθυπάτου

Αντώνιος Σκληρός:
Γιος του προγούμενου, έλαβε τον τίτλο του πατρικίου ή του πρωτοσπαθαρίου και διατέλεσε στρατηγός του θέματος Ελλάδος στο τελευταίο τέταρτο του 9ου αιώνα

Νικήτας Σκληρός: Αδελφός του προηγούμενου, έλαβε τους τίτλους του πατρικίου και του βασιλικού πρωτοσπαθαρίου και το αξίωμα του δρουγγάριου του πλωίμου και αναφέρεται ως επικεφαλής σε μια πρεσβεία προς τους Ούγγρους το 894

Πανθήριος Σκληρός: Α΄ μισό 10ου αιώνα, βασιλικός πρωτοσπαθάριος, στρατηγός Λυκανδού, στρατηγός Θρακησίων και δομέστικος των σχολών. Κατά μια εκδοχή, ήταν πατέρας του Βάρδα και του Κωνσταντίνου Σκληρού

Σκληρός ή ο του Σκληρού: Μέσα 9ου αιώνα, «συνάρχων» του εμίρη της Mελιτηνής

Φωτεινός Σκληρός: Πατέρας της Μαρίας Σκλήραινα και του Βάρδα και του Κωνσταντίνου Σκληρού

Bάρδας Σκληρός: Γιος του προηγούμενου. Mάγιστρος, πατρίκιος, στρατηλάτης, δούκας Mεσοποταμίας, κουροπαλάτης, ανθύπατος. Στασίασε εναντίον του Βασιλείου Β΄ το 976-979 και 987-989

Kωνσταντίνος Σκληρός: Αδελφός του προηγούμενου και γυναικάδελφος του Βάρδα Φωκά. Πατρίκιος. Έλαβε ενεργά μέρος στις στάσεις του 976-989, υποστηρίζοντας τις φιλοδοξίες του αδελφού του για την κατάκτηση του θρόνου

Μαρία Σκλήραινα: Κόρη του Φωτεινού Σκληρού και αδελφή του Bάρδα και του Kωνσταντίνου Σκληρού. Παντρεύτηκε το στρατηγό Iωάννη Tζιμισκή, αλλά πέθανε πριν αυτός ανέλθει στο θρόνο

Pωμανός Σκληρός: Γιος του Βάρδα Σκληρού, β΄ μισό 10ου αιώνα. Μάγιστρος, στρατηγός και σύμβουλος του Βασιλείου Β΄. Πιθανολογείται ότι διατέλεσε δούκας Αντιοχείας

Βασίλειος Σκληρός: Γιος του προηγούμενου, α΄ τρίτο 11ου αιώνα. Πατρίκιος, μάγιστρος, βέστης και στρατηγός των Ανατολικών. Νυμφεύθηκε την Πουλχερία, αδελφή του μετέπειτα αυτοκράτορα Ρωμανού Γ΄ Αργυρού

Σκλήραινα: Α΄ τρίτο 11ου αιώνα, κόρη του προηγούμενου και δεύτερη σύζυγος του μετέπειτα αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Θ΄ Μονομάχου

Σκληρός: Α΄ τέταρτο 11ου αιώνα, αδελφός του Βασιλείου Σκληρού και πατέρας του Ρωμανού Σκληρού και της Μαρίας Σκλήραινας, ερωμένης του Κωνσταντίνου Θ΄ Μονομάχου

Ρωμανός Σκληρός: Γιος του προηγούμενου και ανιψιός του Βασιλείου Σκληρού, 11ος αιώνα. Μάγιστρος, πρόεδρος, πρωτοστράτορας, στρατηγός Θρακησίων, δούκας Aντιοχείας, στρατοπεδάρχης Aνατολής, δομέστικος των σχολών της Δύσης

Μαρία Σκλήραινα: Αδελφή του προηγούμενου, 11ος αιώνας. Πρωτοσπαθάρισσα, σεβαστή, αδελφή έγινε ιδιαίτερα γνωστή λόγω της ερωτικής της σχέσης με το μετέπειτα αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Θ΄ Μονομάχο

Πανθήριος Σκληρός: Β΄ τρίτο 11ου αιώνα, πατρίκιος και ανθύπατος

Λέων Σκληρός: Β΄ μισό 11ου αιώνα, μάγιστρος, κριτής των Ανατολικών, πραίτορας του Οψικίου, χαρτουλάριος του βεστιαρίου

Νικόλαος Σκληρός: Β΄ μισό 11ου αιώνα, μάγιστρος και επί των δεήσεων, βέστης, πρόεδρος, πρωτοπρόεδρος, κουροπαλάτης, κριτής των Βουκελλαρίων, δρουγγάριος της βίγλης

Μιχαήλ Σκληρός: Τελευταίο τέταρτο 11ου αιώνα, πρωτοπρόεδρος, αναγραφεύς Δρουγουβίτσας, κριτής Θράκης και Μακεδονίας, εξισωτής, κουροπαλάτης

Ιωάννης Σκληρός: Β΄ μισό 11ου αιώνα, στρατηγός Πελοποννήσου

Ανδρόνικος Σκληρός: Τέλη 11ου-αρχές 12ου αιώνα, πρωτονοβελίσιμος, λογοθέτης του δρόμου, σεβαστός, κριτής ή αναγραφεύς του θέματος Θράκης και Μακεδονίας

Σκληρός: Α΄ μισό 14ου αιώνα, σεβαστός, κάτοχος εκτάσεων γης

Δημήτριος Σκληρός: 14ος αιώνας, πρωτέκδικος της μητροπόλεως Ζιχνών

 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>