Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίδειξη λειτουργίας

Επίδειξη λειτουργίας - 1ο μέρος (με κλικ ανοίγει σε νέο παράθυρο)
Επίδειξη λειτουργίας - 2ο μέρος (με κλικ ανοίγει σε νέο παράθυρο) 

Γλώσσες και μορφή πρωτογενούς γλώσσας

Τα λήμματα είναι γραμμένα πρωτογενώς κατά κανόνα στα ελληνικά ή τα αγγλικά. Υπάρχουν όμως και αρκετά λήμματα που συντάχθηκαν πρωγτογενώς σε άλλη γλώσσα. Το πρωτογενές λήμμα δηλώνεται με τονισμένο περίγραμμα της αντίστοιχης σημαίας. Στα λήμματα από τρίτες γλώσσες παρατίθεται μόνο το κείμενο με τις υποσημειώσεις (χωρίς συνδέσεις, γλωσσάρια, κλπ.).

Γλώσσα περιεχομένου / γλώσσα πλοήγησης

Η γλώσσα περιεχομένου του λήμματος και η γλώσσα πλοήγησης μπορεί να ταυτίζονται ή και να διαφέρουν. Η γλώσσα περιεχομένου του λήμματος εξαρτάται από την επιλογή των σημαιών που εμφανίζονται δεξιά από τον τίτλο του λήμματος, ενώ η γλώσσα πλοήγησης από την επιλογή των αντίστοιχων λεκτικών που βρίσκονται επάνω και δεξιά από τις σημαίες.  Μπορεί η γλώσσα περιεχομένου να είναι τα αγγλικά και το περιβάλλον πλοήγησης στα ελληνικά. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση που ο χρήστης βρίσκεται σε ελληνικό περιβάλλον και επιλέξει την αγγλική σημαία. Για να αλλάξει και το περιβάλλον πλοήγησης πρέπει να επιλεγεί επάνω δεξιά το λεκτικό «Eλληνικά» και «English» αντίστοιχα. Το περιβάλλον πλοήγησης διατίθεται μόνον στα ελληνικά και αγγλικά.

Τρόπος λειτουργίας αναλυτικής αναζήτησης

Υπάρχουν πολλαπλοί τρόποι πλοήγησης:

Αλφαβητικά: Σε κάθε επιλογή γράμματος από τον αλφαβητικό κατάλογο εμφανίζεται κατάλογος των λημμάτων, ο τίτλος των οποίων αρχίζει από το συγκριμένο γράμμα. Εάν είναι ολοκληρωμένα, ακολουθεί κάτω από την περίληψη η ένδειξη «περισσότερα». Εάν το λήμμα δεν έχει ακόμη εκδοθεί, παρατίθεται μόνο η περίληψη. Διαφορετικά, υπάρχει μόνον ο τίτλος.

Θεματικά: Με βάση το θεματικό κατάλογο και με επιλογή του αντίστοιχου όρου στο δέντρο που παρατίθεται, εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά όλα τα λήμματα που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Γρήγορη αναζήτηση: Ψάχνει τον όρο μόνο στον τίτλο των λημμάτων. Τα αποτελέσματα έρχονται αλφαβητικά.

Αναλυτική αναζήτηση:

Περιορισμοί που μπορεί να επιλεγούν είναι:

  • Κατάσταση λήμματος
  • Γλώσσα
  • Χρονικότητα
  • Θέματα

Ο όρος στην αναλυτική αναζήτηση ανιχνεύεται σε όλα τα βασικά πεδία του λήμματος:

  • Τίτλο
  • Περίληψη
  • Σώμα κειμένου
  • Οπτικοακουστικό υλικό

Τα αποτελέσματα ομαδοποιούνται με βάση αυτά τα πεδία.