Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Κοινωνία

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

...

|

31

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Αγιάννηδες (ayan) και Ντερεμπέηδες (derebey) στη Μικρά Ασία

Αγιάννηδες (ayan) και Ντερεμπέηδες (derebey) στη Μικρά Ασία - προς ανάθεση Ayan and Derebey in Asia Minor - προς ανάθεση

 

Αιολικός Αποικισμός

Αιολικός Αποικισμός (14/10/2005 v.1) Aeolian Colonization (20/11/2006 v.1)

Ο αιολικός αποικισμός διήρκεσε μια μακρά χρονική περίοδο, από τα τέλη του 12oυ ως τα τέλη του 9ου αι. π.Χ. Σε αυτόν συμμετείχαν αιολικά φύλα από τη Θεσσαλία και μερικές περιοχές της Στερεάς, και Αχαιοί από την Πελοπόννησο. Ένας από τους πρώτους προορισμούς ήταν η Λέσβος και ακολούθως η μικρασιατική ακτή. Η περιοχή της Αιολίδας περιλάμβανε επίσης και την Τένεδο καθώς και τα μικρασιατικά παράλια από τον κόλπο της Ελαίας στο βορρά ως τον κόλπο της Σμύρνης στο νότο. Οι αιολικές αποικίες ήταν...

περισσότερα...

 

Ακαδημία Κυδωνιών, Αϊβαλί

Ακαδημία Κυδωνιών, Αϊβαλί (14/10/2005 v.1) Academy of Cydoniae, Ayvalık (19/1/2006 v.1)

Ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά κέντρα των ελληνορθοδόξων του μικρασιατικού χώρου με ευρύτατη ακτινοβολία. Στο δυναμικό της ανήκαν μερικοί από τους σπουδαιότερους λογίους της εποχής που εντάσσονταν στο πνευματικό κίνημα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.

περισσότερα...

 

Ακρίτες

Ακρίτες (14/10/2005 v.1) Akritai (19/1/2006 v.1)

Ακρίτες ήταν οι κάτοικοι των συνόρων. Σε κείμενα στρατηγικής του 10ου και 11ου αιωνα, «ακρίτες» ονομάζονται οι ένοπλοι που είχαν την ευθύνη της φύλαξης των συνόρων του Βυζαντίου στη Μικρά Ασία, είτε ανήκαν στον τακτικό στρατό, είτε ήσαν πληθυσμοί που κατοικούσαν στη μεθόριο και ενισχύονταν από την κεντρική εξουσία, οικονομικά ή με την παραχώρηση καλλιεργήσιμης γης. Η δράση των αυτών των «ακριτών» συνέβαλε σημαντικά στην άμυνα της Βυζαντινής Μικράς Ασίας και η αντίληψη που είχαν οι σύγχρονοί...

περισσότερα...

 

Αλεβήδες στη Μ. Ασία

Αλεβήδες στη Μ. Ασία - προς ανάθεση Alevis in Asia Minor - προς ανάθεση

 

Ανακάλυψη του Έπους του Διγενή

Ανακάλυψη του Έπους του Διγενή (14/10/2005 v.1) Discovery of the Digenis Epic (20/1/2006 v.1)

Στο λήμμα αυτό εξετάζονται οι διαφορετικές επιπτώσεις στην ελληνική, την ποντιακή και την καππαδοκική λαογραφία από την ανακάλυψη (Τραπεζούντα, 1868) και δημοσίευση (Παρίσι, 1875) του έπους του Διγενή Ακρίτα.

περισσότερα...

 

Αναξαγόρειος Σχολή Βουρλών

Αναξαγόρειος Σχολή Βουρλών - προς ανάθεση Anaxagoreios School, Vourla - προς ανάθεση

 

Αντιοχείας επί Ορόντου (Βυζάντιο), Δήμοι

Αντιοχείας επί Ορόντου (Βυζάντιο), Δήμοι - προς ανάθεση Antioch on the Orontes (Byzantoum), Demoi - προς ανάθεση

 

Αντιοχικό Ζήτημα (τέλη 19ου αι.)

Αντιοχικό Ζήτημα (τέλη 19ου αι.) (14/10/2005 v.1) Antioch Question (End 19th c.) - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Το 1898 ο Πατριάρχης Αντιοχείας Σπυρίδων αναγκάστηκε να παραιτηθεί έπειτα από απαίτηση των αρχιερέων του θρόνου Αντιοχείας. Η παραίτηση αυτή οδήγησε την Εκκλησία Αντιοχείας σε βαθύτατη κρίση η οποία έμεινε γνωστή ως Αντιοχικό ζήτημα. Οι διαστάσεις του ζητήματος αυτού δεν ήσαν μόνο εκκλησιαστικές. Παρότι οι εμπλεκόμενες πλευρές προέρχονταν κυρίως από το χώρο της Εκκλησίας, η ταχύτατη πολιτικοποίηση του ζητήματος ενέπλεξε και μη εκκλησιαστικούς παράγοντες.

περισσότερα...

 

Αντιπαραθέσεις μεταξύ Γηγενών και Μικρασιατών Προσφύγων στην Ελλάδα

Αντιπαραθέσεις μεταξύ Γηγενών και Μικρασιατών Προσφύγων στην Ελλάδα (14/10/2005 v.1) Disputes among locals and Asia Minor refugees, Greece - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Οι αντιθέσεις που προέκυψαν ανάμεσα σε Μικρασιάτες πρόσφυγες και σε γηγενείς την περίοδο του Μεσοπολέμου οφείλονταν άλλοτε σε τριβές που σχετίζονταν με πολιτικές αντιπαλότητες, άλλοτε σε αντιμαχόμενα οικονομικά συμφέροντα και άλλοτε στην αμοιβαία καχυποψία που δημιούργησαν οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, που ήταν αρκετά εμφανείς τα πρώτα χρόνια μετά την εγκατάσταση.

περισσότερα...