Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Αρχαιότητα

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

4

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Αιολικός Αποικισμός

Αιολικός Αποικισμός (14/10/2005 v.1) Aeolian Colonization (20/11/2006 v.1)

Ο αιολικός αποικισμός διήρκεσε μια μακρά χρονική περίοδο, από τα τέλη του 12oυ ως τα τέλη του 9ου αι. π.Χ. Σε αυτόν συμμετείχαν αιολικά φύλα από τη Θεσσαλία και μερικές περιοχές της Στερεάς, και Αχαιοί από την Πελοπόννησο. Ένας από τους πρώτους προορισμούς ήταν η Λέσβος και ακολούθως η μικρασιατική ακτή. Η περιοχή της Αιολίδας περιλάμβανε επίσης και την Τένεδο καθώς και τα μικρασιατικά παράλια από τον κόλπο της Ελαίας στο βορρά ως τον κόλπο της Σμύρνης στο νότο. Οι αιολικές αποικίες ήταν...

περισσότερα...

 

Αριστοκρατία στη Μικρά Ασία (Αρχαιότητα)

Αριστοκρατία στη Μικρά Ασία (Αρχαιότητα) (25/1/2006 v.1) Aristocracy in Asia Minor (Antiquity) (14/10/2005 v.1)

Πολλά έχουν ειπωθεί και γραφτεί σχετικά με την ελληνική αριστοκρατία και η λέξη έχει χρησιμοποιηθεί με διάφορες έννοιες για να αποδώσει είτε γενικά τους εκλεκτούς είτε μια περιορισμένη εκ γενετής τάξη ευγενών. Στην αρχαία ελληνική σκέψη η αριστοκρατία αποτελεί ένα πολιτικό καθεστώς, μια μορφή διακυβέρνησης όπου η πολιτική δύναμη συγκεντρώνεται στα χέρια των λίγων ευπατρίδων. Με τη γέννηση της πόλης-κράτους οι μεγάλες οικογένειες διαμόρφωσαν μια αριστοκρατία που διοικούσε την πόλη κατά τη...

περισσότερα...

 

Αρμένιοι στη Μ. Ασία (Αρχαιότητα)

Αρμένιοι στη Μ. Ασία (Αρχαιότητα) - προς ανάθεση Armenians in Asia Minor (Antiquity) - προς ανάθεση

 

Άρχουσες Τάξεις στη Ρωμαϊκή Περίοδο

Άρχουσες Τάξεις στη Ρωμαϊκή Περίοδο (14/10/2005 v.1) Ruling Classes in the Roman Period (25/1/2006 v.1)

Ήδη από τον 2ο αι. π.X. η Pώμη προσπάθησε να προσεταιριστεί την τοπική ελληνική αριστοκρατία, οι πολιτικές φιλοδοξίες της οποίας εκφράζονταν κυρίως μέσω της απόκτησης της ρωμαϊκής πολιτείας, που θεωρείται το πρώτο στάδιο της διαδικασίας δημιουργίας επαρχιών στην Aνατολή. Tο δεύτερο στάδιο της αφομοίωσης των κατοίκων αυτών στο πολιτικό σύστημα της Pώμης αποτελεί η αποδοχή τους στην τάξη των ιππέων. Όσον αφορά το σώμα της συγκλήτου, πάγια πολιτική της Pώμης ήταν να δέχεται μόνο διακεκριμένα μέλη...

περισσότερα...

 

Ασσύριοι

Ασσύριοι - προς ανάθεση Assyrians - προς ανάθεση

 

Γαλάτες στη Μ. Ασία

Γαλάτες στη Μ. Ασία (25/1/2006 v.1) Galatians in Asia Minor (14/10/2005 v.1)

Οι Γαλάτες ήταν φυλετικές ομάδες κελτικής καταγωγής προερχόμενες από τη δυτική και την κεντρική Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια του 4ου και στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. μετανάστευσαν μέσω των Βαλκανίων προς τα σύνορα της Ελλάδας και της Μικράς Ασίας.

περισσότερα...

 

Γερουσία

Γερουσία (11/1/2008 v.1) Senatus (Gerousia) in Asia Minor (11/1/2008 v.1)

Η γερουσία είναι γνωστή από την Αρχαϊκή και την Κλασική περίοδο της αρχαίας ελληνικής ιστορίας ως ένα σώμα αριστοκρατικού χαρακτήρα με συγκεκριμένες πολιτικές και διοικητικές αρμοδιότητες. Αν και δεν αποτελεί κυβερνητικό όργανο, επιτελεί σημαντικές πολιτικές και κοινωνικές λειτουργίες. Παρουσιάζεται ως ο θεματοφύλακας της παραδοσιακής ελληνικής ταυτότητας των πόλεων της Ανατολής, στην οποία πλέον όμως σημαίνουσα θέση αποκτά ο Ρωμαίος αυτοκράτορας.

περισσότερα...

 

Γότθοι στη Μ. Ασία

Γότθοι στη Μ. Ασία - προς ανάθεση Goths in Asia Minor - προς ανάθεση

 

Δωρικές Αποικίες στη Μ. Ασία

Δωρικές Αποικίες στη Μ. Ασία (14/10/2005 v.1) Dorian Colonies in Asia Minor (26/1/2006 v.1)

Οι Δωριείς συμμετείχαν μαζί με τους Ίωνες και τους Αιολείς κατά την Πρώιμη εποχή του Σιδήρου στον αποικισμό της δυτικής μικρασιατικής ακτής. Εκεί ίδρυσαν δύο νέες ελληνικές πόλεις, την Αλικαρνασσό και την Κνίδο. Η επιλογή των συγκεκριμένων θέσεων έγινε με κριτήριο την εκμετάλλευση καλλιεργήσιμης γης, με αποτέλεσμα οι δωρικές αποικίες να αποτέλεσουν αγροτικές εγκαταστάσεις. Οι Δωριείς μετέφεραν στις νέες πατρίδες τους τη γλωσσική τους διάλεκτο, τα ήθη και έθιμά τους, τη λατρευτική τους...

περισσότερα...

 

Εβραίοι στη Μ. Ασία (Αρχαιότητα)

Εβραίοι στη Μ. Ασία (Αρχαιότητα) (26/1/2006 v.1) Jews in Asia Minor (Antiquity) (14/10/2005 v.1)

Ο Αντίοχος Γ΄ ο Μέγας, ηγεμόνας του βασιλείου των Σελευκιδών, έστειλε στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. δύο χιλιάδες Εβραίους της Βαβυλώνας ως κληρούχους για να εγκαταστήσουν κοινότητες στις περιοχές της Λυδίας και της Φρυγίας στη Μικρά Ασία. Μία από τις μεγαλύτερες ήταν οι Σάρδεις. Κατά τους Ρωμαϊκούς Αυτοκρατορικούς χρόνους, εβραϊκές κοινότητες είχαν εγκατασταθεί σε αρκετές πόλεις της Λυδίας και της Φρυγίας, όπως στα Θυάτειρα και την Ιεράπολη.

περισσότερα...