Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Μετακινήσεις

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Αντιπαραθέσεις μεταξύ Γηγενών και Μικρασιατών Προσφύγων στην Ελλάδα

Αντιπαραθέσεις μεταξύ Γηγενών και Μικρασιατών Προσφύγων στην Ελλάδα (14/10/2005 v.1) Disputes among locals and Asia Minor refugees, Greece - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Οι αντιθέσεις που προέκυψαν ανάμεσα σε Μικρασιάτες πρόσφυγες και σε γηγενείς την περίοδο του Μεσοπολέμου οφείλονταν άλλοτε σε τριβές που σχετίζονταν με πολιτικές αντιπαλότητες, άλλοτε σε αντιμαχόμενα οικονομικά συμφέροντα και άλλοτε στην αμοιβαία καχυποψία που δημιούργησαν οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, που ήταν αρκετά εμφανείς τα πρώτα χρόνια μετά την εγκατάσταση.

περισσότερα...

 

Αποκατάσταση των Προσφύγων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου

Αποκατάσταση των Προσφύγων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου (14/10/2005 v.1) Refugee Resettlement in Inter-War Greece - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Στα χρόνια του Μεσοπολέμου η αποκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων υπήρξε βασική μέριμνα των ελληνικών κυβερνήσεων και της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ). Για την υλοποίηση του στόχου αυτού ελήφθησαν μια σειρά από μέτρα που απέβλεπαν στην εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα της στέγασης και της απασχόλησης των προσφύγων.

περισσότερα...

 

Δημόσια Υγεία και Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά το Μεσοπόλεμο

Δημόσια Υγεία και Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά το Μεσοπόλεμο (14/10/2005 v.1) Public health and refugee settlements in Greece, interwar period - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Κατά την εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων στην Ελλάδα, η ανάγκη για αντιμετώπιση των πρωτόγνωρων σε έκταση προβλημάτων που σχετίζονταν με τη δημόσια υγεία επέβαλε την προσαρμογή του υπάρχοντος συστήματος στα νέα δεδομένα. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού αξιοποιήθηκε η σχετική πείρα και οι νέες ιδέες που είχαν συσσωρευτεί στην ελληνική κοινωνία τα προηγούμενα χρόνια.

περισσότερα...

 

Εγκατάσταση των Προσφύγων στην Ελλάδα (Δημογραφία - Γεωγραφική Κατανομή)

Εγκατάσταση των Προσφύγων στην Ελλάδα (Δημογραφία - Γεωγραφική Κατανομή) - προς ανάθεση Asia Minor refugee settlement in Greece (demographic and geographic considerations) - προς ανάθεση

 

Καππαδόκες στην Κωνσταντινούπολη (Οθωμανική Περίοδος)

Καππαδόκες στην Κωνσταντινούπολη (Οθωμανική Περίοδος) - προς ανάθεση Cappadocians in Constantinople (Ottoman period) - προς ανάθεση

 

Μετακινήσεις Μικρασιατών προς Κων/πολη και Κύπρο (15ος και 16ος αι.)

Μετακινήσεις Μικρασιατών προς Κων/πολη και Κύπρο (15ος και 16ος αι.) - προς ανάθεση Forced Migration of Anatolians to Constantinople and Cyprus, 15th - 16th c - προς ανάθεση

 

Μετακινήσεις Προσφύγων κατά την Επανάσταση του 1821

Μετακινήσεις Προσφύγων κατά την Επανάσταση του 1821 (14/10/2005 v.1) Refugee Movement During the Greek War of Independence 1821 (31/1/2006 v.1)

Μετακινήσεις πληθυσμών από τα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας προς την κυρίως Ελλάδα και δευτερευόντως από την κυρίως Ελλάδα προς τη Μικρά Ασία, ως αποτέλεσμα της Επανάστασης του 1821.

περισσότερα...

 

Μετακινήσεις Προσφύγων προς τη Μικρά Ασία (τέλη 18ου αι.)

Μετακινήσεις Προσφύγων προς τη Μικρά Ασία (τέλη 18ου αι.) (14/10/2005 v.1) Refugee Movement to Asia Minor (late 18th c.) (31/1/2006 v.1)

Μετακινήσεις πληθυσμών από τον κυρίως ελλαδικό χώρο προς τα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας και δευτερευόντως από τη Μικρά Ασία προς νησιά του Αιγαίου ως αποτέλεσμα του Α΄ Ρωσοτουρκικού πολέμου (1768-1774).

περισσότερα...

 

Μετανάστευση από Καππαδοκία

Μετανάστευση από Καππαδοκία (14/10/2005 v.1) Cappadocian Out-Migration  (31/1/2006 v.1)

Η μετανάστευση, κυρίως του ανδρικού πληθυσμού, αποτελούσε συνηθισμένο φαινόμενο για πολλούς οικισμούς της Καππαδοκίας, κυρίως εκεί όπου δεν υπήρχαν οι δυνατότητες για αξιόλογη οικονομική ανάπτυξη. Οι συχνότεροι προορισμοί των μεταναστών ήταν η Κωνσταντινούπολη, ο Πόντος, η Σμύρνη και τα δυτικά παράλια, καθώς και πόλεις της Κιλικίας και της κεντρικής Μικράς Ασίας. Εκεί διέμεναν συνήθως για μεγάλα χρονικά διαστήματα και δραστηριοποιούνταν ως έμποροι και τεχνίτες. Παράλληλα, παρατηρήθηκε και...

περισσότερα...

 

Μετανάστευση από Καππαδοκία προς Κωνσταντινούπολη

Μετανάστευση από Καππαδοκία προς Κωνσταντινούπολη (14/10/2005 v.1) Cappadocian Migration to Constantinople (31/1/2006 v.1)

Το μεταναστευτικό ρεύμα από την Καππαδοκία προς την Κωνσταντινούπολη ξεκίνησε το 15ο αιώνα στο πλαίσιο της πολιτικής εποικισμού της πρωτεύουσας που εφάρμοσε ο σουλτάνος Μωάμεθ Β΄, συνεχίστηκε όμως μέχρι τον 20ό αιώνα. Οι μετανάστες προέρχονταν κυρίως από οικισμούς με περιορισμένη δυνατότητα ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής. Στην Κωνσταντινούπολη δραστηριοποιούνταν ως έμποροι ειδών διατροφής και τεχνίτες, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών.

περισσότερα...