Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Κοινότητα

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Ενδοκοινοτικές Διαμάχες στη Σμύρνη (Αρχές του 19ου αι.)

Ενδοκοινοτικές Διαμάχες στη Σμύρνη (Αρχές του 19ου αι.) (14/10/2005 v.1) Conflict within the Greek Orthodox Community of Smyrna (early 19th c.) (3/2/2006 v.1)

Η ορθόδοξη κοινότητα της πόλης της Σμύρνης συγκλονίστηκε κατά τη δεκαετία 1809-1819 από σφοδρές αντιπαραθέσεις. Αυτές εκφράστηκαν σε ιδεολογικό επίπεδο με την ολομέτωπη σύγκρουση των φορέων της παλαιότερης εκπαιδευτικής παράδοσης της πόλης με το κίνημα του Διαφωτισμού, που εκδηλωνόταν αυτήν την εποχή στη Σμύρνη με τη δημιουργία του Φιλολογικού Γυμνασίου. Σε κοινωνικό επίπεδο αφορούσαν τη διαμάχη «αστικών» κοινωνικών ομάδων με τις συντεχνίες και τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα για τον έλεγχο των...

περισσότερα...

 

Ιδρυτικός Μύθος Κουσάντασι

Ιδρυτικός Μύθος Κουσάντασι (14/10/2005 v.1) Kuşadası foundation myth - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό μύθο της ορθόδοξης κοινότητας του Κουσάντασι, οικιστής της κοινότητας υπήρξε ο Μανωλάκης Μπενλή Ογλού στα μέσα του 18ου αιώνα, χάρη στα ειδικά προνόμια που του παραχωρήθηκαν. Η ιστορία παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με εκείνη της ίδρυσης του Αϊβαλιού.

περισσότερα...

 

Κεντρική Επιτροπή Σμύρνης

Κεντρική Επιτροπή Σμύρνης - προς ανάθεση Central Committee of Smyrna - προς ανάθεση

 

Κοινότητες των Ορθοδόξων στην Οθωμανική Μ. Ασία

Κοινότητες των Ορθοδόξων στην Οθωμανική Μ. Ασία - προς ανάθεση Greek Orthodox communities in Ottoman Asia Minor  - προς ανάθεση

 

Κοινοτική Οργάνωση στους Οικισμούς της Καππαδοκίας

Κοινοτική Οργάνωση στους Οικισμούς της Καππαδοκίας (14/10/2005 v.1) Communal Organization, Cappadocia (2/1/2006 v.1)

Οι κοινότητες των ορθοδόξων ήταν οργανωμένες στη βάση δύο παράλληλων διοικητικών μηχανισμών: της επαρχιακής διοίκησης της Αυτοκρατορίας και της ορθόδοξης εθνοθρησκευτικής κοινότητας (μιλλέτ). Σημαντικό ρόλο στην περίπτωση της Καππαδοκίας έπαιζε η μετανάστευση και η συνακόλουθη παράλληλη λειτουργία κοινοτικών θεσμών στους καππαδοκικούς οικισμούς και στους χώρους διασποράς των μεταναστών.

περισσότερα...

 

Σύλλογος "Ελληνική Λέσχη", Σμύρνη

Σύλλογος "Ελληνική Λέσχη", Σμύρνη (14/10/2005 v.1) Greek Club, Smyrna - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Η παλαιότερη λέσχη της Σμύρνης, με έτος ίδρυσης το 1770, η οποία αποτέλεσε σημαντικό κοινωνικό θεσμό της πόλης.

περισσότερα...