Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Οικογένεια

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Δομή της Οικογένειας στην Καππαδοκία

Δομή της Οικογένειας στην Καππαδοκία - προς ανάθεση Family structure in Cappadocia - προς ανάθεση

 

Δομή της Οικογένειας στον Πόντο

Δομή της Οικογένειας στον Πόντο (14/10/2005 v.1) Family structure in the Pontus (26/1/2006 v.1)

Η οικογένεια στον αγροτικό Πόντο παρουσιάζεται σε μεγάλο βαθμό σύνθετη και πατρογραμμική, ενώ κυριαρχούσε η ανδροτοπική εγκατάσταση μετά το γάμο. Το αποτέλεσμα ήταν ο σχηματισμός μεγάλων νοικοκυριών με κοινή ιδιοκτησία, την οποία διαχειριζόταν ο αρχηγός της οικογένειας. Η οργάνωση του νοικοκυριού χαρακτηριζόταν από ιεραρχικές σχέσεις ανάμεσα στα μέλη του, ενώ η θέση των γυναικών, και ιδιαίτερα των νέων νυφών, ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη. Ωστόσο η εξέλιξη των αστικών κέντρων και η μετανάστευση...

περισσότερα...