Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Rebellion of Nikephoros Phokas, 963

Συγγραφή : Stouraitis Ioannis (10/12/2003)
Μετάφραση : Koutras Nikolaos

Για παραπομπή: Stouraitis Ioannis, "Rebellion of Nikephoros Phokas, 963",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10024>

Στάση Νικηφόρου Φωκά, 963 (17/3/2008 v.1) Rebellion of Nikephoros Phokas, 963 (21/5/2010 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γεγονός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

On July 3, 963 Nikephoros II Phokas, domestikos ton Scholon of the East, rebelled against the parakoimomenos Joseph Bringas, who had assumed power after the death of Romanos II, aiming to rule along with the two young emperors Basil and Constantine. The rebellion broke out in Caesarea of Cappadocia and ended on August 16, 963 with the formal proclamation of Nikephoros as emperor in Constantinople.

Γεωγραφικός Εντοπισμός

Caesarea of Cappadocia

Χρονολόγηση

July 3 - August 16, 963

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>