Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Symeon I of Constantinople

Συγγραφή : Moustakas Konstantinos (6/8/2002)
Μετάφραση : Velentzas Georgios

Για παραπομπή: Moustakas Konstantinos, "Symeon I of Constantinople",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10300>

Συμεών Α΄ Κωνσταντινουπόλεως (7/4/2008 v.1) Symeon I of Constantinople (22/9/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Monk from Trebizond who first ascended the patriarchal throne in 1466 supported by influential houses of Trebizond before he served for another two periods (1472-1475 and 1482-1485). It was the first time an amount of money had ever been paid to the sultan for the ascension to the patriarchal throne, which became an established practice from then onwards.

Κύρια Ιδιότητα

Ecumenical Patriarch 1466, 1472-1475, 1482-1485

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

1485 - Constantinople (possibly)

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

between 1400 and 1420 – Τrebizond

Άλλα Ονόματα

Trapezountios (from Trebizond)

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>