Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Παλαιολόγεια δυναστεία (1259-1453)

Συγγραφή : Radic Radivoj (8/6/2003)

Για παραπομπή: Radic Radivoj, «Παλαιολόγεια δυναστεία (1259-1453)», 2003,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10931>

Παλαιολόγεια δυναστεία (1259-1453) (26/1/2012 v.1) Palaeologan Dynasty (1259-1453) (26/1/2012 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι Παλαιολόγοι ήταν η τελευταία βυζαντινή αυτοκρατορική δυναστεία και άσκησε την εξουσία για περίπου δύο αιώνες (1259-1453). Εννέα αυτοκράτορες της τελευταίας περιόδου της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, από την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης μέχρι την άλωσή της από τους Οθωμανούς (1261-1453), ήταν μέλη της Παλαιολόγειας δυναστείας που προσπάθησαν με διάφορους τρόπους να διατηρήσουν το κράτος σε δύσκολες συνθήκες, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διπλωματία (επιγαμίες, ενωτική εκκλησιαστική πολιτική). Μετά την κατάρρευση του Βυζαντίου (1453) και την πτώση του Δεσποτάτου του Μορέως, που έπεσε στα χέρια των Οθωμανών (1460), ορισμένα μέλη της δυναστείας κατέφυγαν στην Ιταλία ενώ η Ζωή-Σοφία Παλαιολογίνα, κόρη του δεσπότη Θωμά Παλαιολόγου, έγινε σύζυγος του μεγάλου πρίγκιπα της Μόσχας Ιβάν Γ΄. Μέγιστη ήταν η συμβολή των Παλαιολόγων στην πολιτιστική ακμή της Αυτοκρατορίας τις τελευταίες δεκαετίες του 13ου και το 14ο αιώνα, γνωστή ως Παλαιολόγεια Αναγέννηση.

Κύρια Ιδιότητα

δυναστεία

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

Άλλα Ονόματα

(ένα διάστημα) χρήση και των επωνύμων Δούκας, Κομνηνός και Άγγελος

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>