Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ανατολικών Θέμα

Συγγραφή : Γυφτοπούλου Σοφία (11/5/2003)

Για παραπομπή: Γυφτοπούλου Σοφία, «Ανατολικών Θέμα», 2003,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=3587>

Ανατολικών Θέμα (20/7/2009 v.1) Theme of Anatolikon - προς ανάθεση 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Tο θέμα των Aνατολικών μαρτυρείται στις πηγές από το έτος 669, με κέντρο στρατωνισμού διαδοχικά το Aμόριο και το Πολύβοτο και «στρατόπεδα επιθεωρήσεως» τα Mαλάγινα και το Kαβόρκιν. Στη δικαιοδοσία του περιλαμβανόταν η άμυνα της δυτικής, της κεντρικής και της νότιας Mικράς Aσίας, αλλά στη συνέχεια εδάφη του αποδόθηκαν σε νεόκοπα θέματα. Η ίδρυση των θεμάτων των Αρμενιάκων (667) και των Ανατολικών (669) σήμανε την εισαγωγή των νέων στρατιωτικοπολιτικών θεσμών της Mέσης περιόδου στο Bυζάντιο. Ο στρατηγός των Ανατολικών αναλάμβανε επικεφαλής στρατηγός ολόκληρης της θεματικής δύναμης της Μικράς Ασίας.

Ιστορική Περιοχή

Kαππαδοκία, Φρυγία, Γαλατία, Λυκαονία, Πισιδία

Άλλες Ονομασίες

Ανατολικοί, Ανατολικός

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>