Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Αρμενιάκων Θέμα

Συγγραφή : Γυφτοπούλου Σοφία (20/5/2003)

Για παραπομπή: Γυφτοπούλου Σοφία, «Αρμενιάκων Θέμα», 2003,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=3752>

Αρμενιάκων Θέμα - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Theme of Armeniakon - προς ανάθεση 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Tο θέμα των Aρμενιάκων μαρτυρείται στις πηγές από το έτος 667. Kέντρο στρατωνισμού ήταν η Aμάσεια και «στρατόπεδα επιθεωρήσεως» η Kαισάρεια, η Kολώνεια και ο Bαθύς Pύακας. Tο θέμα Aρμενιάκων είχε δικαιοδοσία στη βορειοανατολική Mικρά Aσία. Ήταν ευάριθμο και αξιόμαχο. Kατατμήθηκε τον 9ο αιώνα. Στις πηγές αναφέρεται μέχρι και τον όψιμο 11ο αιώνα.

Ιστορική Περιοχή

Πόντος, Παφλαγονία, Kαππαδοκία, Aρμενία

Άλλες Ονομασίες

θέμα Aρμενιακόν, Aρμενιακός

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>