Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Γερμανός Β΄ Ναύπλιος

Συγγραφή : Βουγιουκλάκη Πηνελόπη (16/10/2003)

Για παραπομπή: Βουγιουκλάκη Πηνελόπη, «Γερμανός Β΄ Ναύπλιος», 2003,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=4003>

Γερμανός Β΄ Ναύπλιος (6/7/2009 v.1) Germanos II Anaplous - προς ανάθεση 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γεννήθηκε στον Ανάπλου του Βοσπόρου. Το 1204 ήταν ήδη διάκονος στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, ενώ τον Ιανουάριο του 1223 ανήλθε στον πατριαρχικό θρόνο. Ως Πατριάρχης συνέβαλε ενεργά στη διευθέτηση της ρήξης που είχε επέλθει μεταξύ της Εκκλησίας της Ηπείρου και του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Το όνομά του συνδέθηκε με την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Βουλγαρικής Εκκλησίας. Ανέπτυξε έντονη συγγραφική δραστηριότητα. Πέθανε το 1240 στη Νίκαια.

Κύρια Ιδιότητα

Πατριάρχης

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

1240, Νίκαια

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

β΄ μισό 12ου αιώνα, Ανάπλους Βοσπόρου

Άλλα Ονόματα

Γεώργιος

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>