Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Έφεσος (Αρχαιότητα), Βιβλιοθήκη Κέλσου

Συγγραφή : Αριστοδήμου Γεωργία (5/9/2005)

Για παραπομπή: Αριστοδήμου Γεωργία, «Έφεσος (Αρχαιότητα), Βιβλιοθήκη Κέλσου», 2005,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=4340>

Έφεσος (Αρχαιότητα), Βιβλιοθήκη Κέλσου (29/11/2005 v.1) Ephesus (Antiquity), Library of Celsus (23/2/2007 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Δομικά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Βιβλιοθήκη του Κέλσου χτίστηκε στο α΄ τέταρτο του 2ου αι. μ.Χ. ως ηρώο, δηλαδή ταφικό μνημείο προς τιμή του Ρωμαίου συγκλητικού και ανθύπατου της Ασίας, του Τιβερίου Ιουλίου Κέλσου Πολεμάνου (Tiberius Iulius Celsus Polemaeanus). Την κατασκευή χρηματοδότησε ο γιος του Τιβέριος Ιούλιος Ακύλας (Tiberius Iulius Aquila), ο οποίος κληροδότησε επίσης στην πόλη ένα μεγάλο ποσό για την αγορά βιβλίων. Ο αρχιτέκτονας του μνημείου παραμένει άγνωστος. Η πολυτελής πρόσοψή της αποτελεί το δυτικό όριο της περιοχής του Κάτω Εμβόλου, διαμορφώνοντας ένα εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό σύνολο.

Γεωγραφικός Εντοπισμός

Έφεσος, Ιωνία

Χρονολόγηση

2ος αι. μ.Χ. (113-120 μ.Χ.)

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>