Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ιωάννης Ευνούχος

Συγγραφή : Radic Radivoj (28/6/2003)

Για παραπομπή: Radic Radivoj, «Ιωάννης Ευνούχος», 2003,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=4643>

Ιωάννης Ευνούχος (26/1/2012 v.1) John Eunuch (26/1/2012 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιωματούχος της Τραπεζούντας, ευνούχος, έζησε στο πρώτο μισό του 14ου αιώνα. Έφερε τον τίτλο του μεγάλου δουκός και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εσωτερική ζωή της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας στη διάρκεια της τέταρτης και στα πρώτα χρόνια της πέμπτης δεκαετίας του 14ου αιώνα, παίρνοντας ενεργό μέρος στον εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε μετά το θάνατο του Βασιλείου Μεγάλου Κομνηνού μεταξύ της τοπικής αριστοκρατίας και της Ειρήνης Παλαιολογίνας. Απέκτησε φήμη και ως δωρητής και κτήτορας ορισμένων μονών.

Κύρια Ιδιότητα

Aξιωματούχος

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

Μάρτιος 1334, στα Λίμνια

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>