Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Κεραμική Νίκαιας (Βυζάντιο)

Συγγραφή : Σιαμέτης Βασίλειος (10/11/2003)

Για παραπομπή: Σιαμέτης Βασίλειος, «Κεραμική Νίκαιας (Βυζάντιο)», 2003,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=4791>

Κεραμική Νίκαιας (Βυζάντιο) (15/12/2012 v.1) Ceramics of Nicaea (Byzantium) - δεν έχει ακόμη εκδοθεί 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η συστηματική μελέτη των πήλινων ανασκαφικών ευρημάτων της Νίκαιας (σημ. Iznik) αποδεικνύει την ύπαρξη εργαστηρίων κεραμικής στη συγκεκριμένη πόλη κατά τη Βυζαντινή εποχή (9/10ος αιώνας-αρχές 14ου). Ενισχύεται έτσι η άποψη ότι η Νίκαια αποτέλεσε το κέντρο παραγωγής των περίφημων «κεράμων της Νικομήδειας». Τα εργαστήρια αυτά παρήγαν αγγεία από λευκό και κόκκινο πηλό χρησιμοποιώντας ποικίλες τεχνικές, τις οποίες κληρονόμησαν οι μεταγενέστεροι Οθωμανοί κεραμείς για τα γνωστά κεραμικά του Iznik.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Βιθυνία

Χρονολόγηση

9/10ος αιώνας - αρχές 14ου αιώνα

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>